"Hans Wigerts måleri för betraktaren så nära livets källa som det är möjligt att komma". Så löd motiveringen när han mottog Prins Eugen-medaljen för framstående konstnärlig gärning 2004.

"Han är en skicklig landskapsmålare, men snarare än att avbilda en given plats förmedlar han känslan av kylan som nyper i kinderna, vinden som viner runt öronen och de våta strumporna i stövlarna", skrev konstkritikern Bo Maderstrand i Dagens Nyheter i samband med en Wigert-utställning på Thielska galleriet 2011.

Kritikern Lars-Erik Selin beskrev Hans Wigert som en av de stora naturskildrarna i samband en utställning på Lars Bohman Gallery 2008.

"Han har gjutit nytt liv i traditionell svensk naturskildring. Han skiljer till och med ut sig från alla andra i dag, jag vill mena att han sällar sig till de stora, egensinniga föregångarna", skrev Selin i Svenska Dagbladet.

Hans Wigert avled i sitt hem i Stavsnäs. Han blev 83 år gammal.

Taggar