Oskar Korsár, född 1977, är utbildad på Konstfack och fick sitt genombrott i början av 2000-talet med sina minutiöst utförda tuschteckningar. Hans konst finns representerad i både svenska och internationella samlingar, bland annat på Moderna museet i Stockholm.

Korsárs verk kommer att ställas ut på Prins Eugens Waldermarsudde mellan den 21 september och 23 oktober.

Stipendiet delas ut av Åke Andrén-stiftelsen som har som ändamål att främja konstnärlig forskning, utbildning och utveckling. Varje år delas stipendiet på 500 000 kronor till en lovande konstnär. 2016 års jury bestod av konstnären Jockum Nordström, Moderna museets vice museichef Ann-Sofi Noring och Karin Sidén, museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde.