#konstnärligfrihet

Nu har konstnärsvärlden gått samman och brutit tystnaden om sexism, övergrepp och maktutnyttjande inom konstvärlden. 1625 personer har skrivit under uppropet som vittnar om att problemen #metoo-kampanjen lyfter är lika närvarande bland konstnärer, på konstskolor, museer, bland gallerister och även i auktionsvärlden.

#konstnärligfrihet

Dagens Nyheter och Konstnärernas Riksorganisation publicerade i går, den 5 december, ett upprop från konstsveriges kvinnor och icke-binära som kräver ett slut på de sexuella trakasserier, övergrepp, maktutövande och förtryck som förekommer inom en rad olika yrken och sysselsättningsgrupper inom den konstnärliga sfären. Det handlar om lärare, kollegor, konstnärer, gallerister, samlare, handlare, kritiker, personal på konstnärliga institutioner och museer, auktionsbranschen liksom en allmän jargong i sociala kretsar sammankopplade med konstvärlden.

Katarina Jönsson Norling (konstnär och riksordförande) och Sanna Svedestedt Carboo (konsthantverkare och vice riksordförande) skriver i en artikel på Konstnärernas Riksorganisations hemsida "Så här ska det inte gå till varken i konstvärlden eller någon annanstans. Vi vill uttrycka vårt stöd och framföra ett varmt tack till alla aktiva inom samtidskonsten som delat med sig av sina upplevelser. Det är starkt, modigt och så otroligt viktigt att berättelserna kommer fram - en förutsättning för att kunna åstadkomma en varaktig förändring."

metoo
metoo

I uppropet kräver 1625 personer "konstnärlig frihet utan sextvång" tillsammans med en kravlista och vittnesmål om sexism, trakasserier och övergrepp. Det är bild- och formkonstnärer, intendenter, professorer och konststudenter som representerar den fria konstens institutioner som skrivit under uppropet.

"Vi bär på en konsthistoria tung av sexistisk maktutövning, där män i skydd av sin påstådda genialitet, sin auktoritet och sin status utnyttjat och förgripit sig." ur uppropet som publicerades i DN 5/12 2017.

I kravlistan som publicerades i samband med uppropet ställs krav på konstnärlig frihet, att ingen våldför sig på personers kroppar, stopp på sexistiska, rasistiska, homofoba, trasfoba och funkofoba förtryck, strukturförändringar inom alla konstens institutioner, att lärare slutar bete sig som om studenter är en sexuell arbetsförmån och att kollegor ska ta ställning när de bevittnar vad som sker.

"Konstområdet präglas av hård konkurrens, bristande avtal och ojämlika förhandlingspositioner. De dåliga arbetsvillkoren och osäkra uppdragen är tyvärr en grogrund för oönskade beteenden och sexuella trakasserier." skriver Katarina Jönsson Norling och Sanna Svedestedt Carboo.

Några av Sveriges konstinstitutioner som uppmärksammar kampanjen och problemen som existerar är Moderna Museet, Kungliga Konsthögskolan, Konstfack och Konstakademin som tillsammans bjuder in till en öppen paneldiskussion om nödvändiga förändringar, ansvar och åtgärder för att bryta de idag existerande strukturerna den 13 december.

”Hela debatten handlar om sexuellt förtryck men även om hur makt har fördelats mellan män på bekostnad av kvinnor. I konsthistorien finns otaliga chockerande exempel, både i dåtid och nutid, där männen behållit sin upphöjda position genom att 'tysta' kvinnans kreativitet, skapande och egna berättelser. De senaste åren har vi sett många exempel på att det är dags att skriva om den svenska konsthistorien för alltid.” säger Pontus Silfverstolpe, grundare av Barnebys.

metoo
metoo

Internationellt har #metoo-kampanjen också uppmärksammats inom konstvärlden. Den 3 december hölls en demonstration utan för The Met i New York efter att konstnären Jaishri Abichandani sammankallat ett upprop mot fotografen Raghubir Singh som är aktuell med en utställning på museet och som hon anklagat, i samband med #metoo-kampanjen, för sexuellt utnyttjande under 1990-talet.

The Guardian rapporterar också om ett brev skrivet av 150 konstnärer, kuratorer och administratörer och signerat av 2000 personer med anledning av metoo-kampanjen. I brevet skriver personerna att tystnaden kring sexuella trakasserier i konstvärlden måste brytas och Cindy Sherman, Helen Marten, Sadie Coles och Coco Fusco är några av dem som skrivit under. Hashtagen #notsurprised användes samband med publiceringen av brevet med antydan på den allmänna vetskapen om hur sexuella tjänster länge använts som maktutövande medel inom konstvärlden.

I brevet står det “We are gallerists, artists, writers, editors, curators, directors, arts administrators, assistants, and interns — workers of the art world — and we have been groped, undermined, harassed, infantilised, scorned, threatened, and intimidated by those in positions of power who control access to resources and opportunities.”

Time Magazine har utsett #metoo-rörelsen och vad de har valt att benämna som "The Silence Breakers" till årets person. Årets person har sedan 1927 utsetts av tidskriften till en person, grupp eller rörelse som varit bland de mest inflytelserika och gjort mest för att, på gott eller ont, påverka årets händelser.

Läs mer om det svenska upproret på Konstnärernas Riksorganisations hemsida och i DN.

Vi på Barnebys hoppas på en förändring som leder till #konstnärligfrihet inom alla konstens kretsar.

Öka synligheten för din kommande auktion på Barnebys!