Kvinnokroppen är utan tvekan ett av konstvärldens mest återkommande teman och har agerat motiv hundratusentals gånger genom konsthistorien. I en kommande auktion samsas två vitt skilda bilder av kvinnan på en och samma försäljning –  schweiziska huset Kollers kommande auktionsvecka innebär en möte mellan Mel Ramos och Niki de Saint Phalles kvinnoporträtt.

Den amerikanske konstnären Mel Ramos föddes år 1935 i Sacramento, USA och skapade färgstark, omdebatterad popkonst fram till sin död tidigare i år. Ramos rörde sig mellan två olika teman där superhjältar respektive lättklädda pinuppor utgjorde motiv. Man kan lugnt säga att konstverken väcker reaktioner. En del betraktar Ramos illustrationer av förföriska kvinnor som uttryck för kvinnlig sexualitet. För vissa är Ramos konstnärskap ett utmärkt exempel på den balansgång mellan dålig smak och fläckfri teknik som popkonsten många gånger manifesterar, medan andra upprörs av Ramos konstnärskap, vilket de menar exploaterar kvinnokroppen och reducerar kvinnan till ett objekt.

Kvinnorna är glatt lättillgängliga och blicken är en mans. Själv menade Ramos att hans konst inte var laddade med budskap - han målade helt enkelt det han såg.

I december auktionerar det schweiziska auktionshuset Koller ut två samtida verk av Mel Ramos, färglitografin Golden Pucci Pants från år 2015 och silkscreentrycket Mixed Nuts (2008).

I samma grad som Mel Ramos konstnärskap ivrigt knöt an till det amerikanska 1940-talets kvinnoideal med den tilldragande, livliga pinuppan i centrum tog Niki de Saint Phalle lika kraftfullt motstånd till detsamma. de Saint Phalle föddes år 1930, fem år tidigare än Ramos strax utanför Paris men flyttade till New Yorks utkanter redan som barn tillsammans med sin familj. Likt Ramos mötes de Saint Phalle av starka reaktioner och hennes konst beskrevs som både kontroversiell och provokativ, men av helt andra skäl av Ramos.

de Saint Phalle debuterade under 1950-talet med en serie “skjutmålningar” vilka hon kallade tableaux-surprise. Konstnären och besökare sköt med gevär på upphängda tavlor täckta i ett tjockt lager gips, i vilka det doldes färgampuller vilka när de besköts skvätte färg över dukarna. Det brutala tillvägagångssättet på vilket de Saint Phalle bedrev sin konst var vid den tiden ovanlig bland kvinnliga konstnärer. Action painting hade etablerats redan under 1940-talet men främst dominerats av män och de Saint Phalle blev mycket uppmärksammad.

Men allra mest känd är de Saint Phalle för sina Nana-figurer – de kraftfulla kvinnokroppar hon skapade både på duk och som tredimensionella verk. Figurerna, ofta gravida, viskade om en modern Venus från Willendorf och ställde frågor om rådande ideal, kvinnoroller och sexualitet. Med udden riktad mot det mansdominerande samhället hyllade hon kvinnokroppen och syftade till att bredda kvinnans traditionella roll. de Saint Phalle kritiserades ofta för hur hon motiverade sin konst – hon beskrev sina skjutmålningar som en handling där hon sköt på alla män, sin bror, samhället och kyrkan.

Ett av henne mest omtalade verk är utan tvekan Hon, vilket uppfördes på Moderna Museet år 1966. Hon föreställde en kraftfull kvinnokropp på rygg i vilken besökare inbjöds träda in genom en öppning mellan kvinnans särade ben. De Saint Phalles konstnärskap har letts av hennes idéer om kvinnans roll genom hela hennes karriär.

Med sexualitet som gemensam utgångspunkt skapade Niki de Saint Phalle och Mel Ramos vitt skilda verk vilka blivit ömsom uppskattade ömsom kritiserade, vilka nu ska auktioneras ut vid samma tillfälle. Verken auktioneras ut den 8 december på Kollers auktion Prints & Multiples.

Koller håller auktion mellan 3-8 december. Utöver Mel Ramos och Niki de Saint Phalle kommer silver av den danska nationalklenoden Georg Jensen, glas av Émile Gallé, Rolexklockor och modern design att passera under klubban.

Kollers hela utbud hittar du som vanligt på Barnebys.