Under 2014 nådde auktionsförsäljning en ny historisk nivå där omsättning på Post-War- och de samtida konstauktionerna steg med 34% jämfört med 2013, vilket väcker frågan om marknaden har nått toppen. Baserat på preliminära resultat från ArtTactic US & European Confidence Survey gjord utifrån en undersökning med 140 konstsamlare, återförsäljare och auktionshus, har Anders Petterson förutspått några trender inför första halvan av år 2015.

De senaste undersökningarna som gjorts av företaget, visar att många experter inte längre är lika positiva till de utsikter som kan komma visa sig under de närmaste 6 månaderna. Framförallt när det gäller den amerikanska och europeiska samtida konstmarknaden. Majoriteten på ca 65% tror att marknaden har nått sin pik och kommer plana ut under 2015. En liten del på ungefär 35% av de tillfrågade, tror dock att det finns ytterligare nivåer att nå.

En av de största riskerna för en stagnerande konstmarknad är en svagare ekonomisk tillväxt även om det i sig inte påverkar de rikas konstkonsumtion i det närmaste. Stillastående tillväxt i Europa och ökad politisk oro har haft en dämpande effekt på experternas förtroende för ekonomin. En svagare ekonomisk tillväxt kan leda till en dämpad och mer segdragen marknad inom det lägre prissegmentet och upp till mellannivå. De ultra-rika väntas däremot fortsätta sin troféjakt i den övre skalan av marknaden. Köpare på marknadens mellannivå tycks istället komma att rikta in sig på konstnärer som ännu inte nåt sin pik och som man tror och hoppas kommer hamna i miljonligan. Man kan med andra ord räkna med ytterligare ett år med auktionsrekord.

Den Latinamerika marknaden avslutade 2014 med den näst högsta försäljningen sedan 2008, efter att ha kämpat de senaste fem åren. Trots en avmattning på den brasilianska konstmarknaden, har mexikanska och colombianska konstnärer sett en stigande efterfrågan under 2014 vilken beräknas fortsätta. Den indiska konstmarknaden har efter kollapsen 2009 lyckats hämta sig något under de senaste två åren och den positiva utveckligen tycks fortsätta. Den ryska konstmarknaden sprang dock in i allvarliga problem före jul. Den ryska ruben och västvärldens sanktioner har tagit ut sin rätt mot den ryska marknaden och bland experterna tror 82% att den kommer tappa ytterligare i år.

 

Christie's och Sotheby's, de två jättarna inom konstmarknaden, som brukar vara jämna även i försäljningssiffror fick även de se en förändring i detta. Christie's gick förbi Sotheby's i försäljningen och 78 % av experterna tror att deras ledning kommer fortsätta även under 2015. Dock har även Christie's nu en avgående VD, vilket skulle kunna bidra till en begränsad klyfta mellan dem två.

De stora trendorden inom konstvärlden under 2014 blev "art flipping" och "spekulation". Unga konstnärer upptäcks nu genom sociala medier och med hjälp av olika strategier kan de snabbare bli ett namn och på så sätt även förkorta tiden innan de även blir aktuella på auktionsmarknaden. Frågan är bara om många förlitar sig för mycket på dessa strategier och genvägar och att det snarare kan slå tillbaka och förkorta deras karriärers livslängd?

Men som en konstsamlare sa: "Vissa delar av konstmarknaden har blivit en fantasi, en Alice i Underlandet och alla verkar falla ner i kaninhålet Frågan är bara, när kommer de vakna upp och inse?"

Den fullständiga rapporten från ArtTactic om den amerikanska och europeiska konstmarknaden publiceras den 6 februari 2015. Kolla in ArtTactic för uppdateringar om ny forskning.

/Anders Petterson