En bra historielektion bjuder den svenska regentlängden på. I och med att de kungar som är avmålade på de tretton porträtten består av Gustav Vasa till Adolf Fredrik, så kan man förmoda att de är målade någon gång på 1700-talets mitt.

Proveniens är industrimannen och konstnären Frans Klint Jönköping/Stockholm. Utropet för de bemålade ekpannåerna i antika ramar är 30 000 kronor.

Prins Eugens målning "En glimt av prästgården" är signerad och daterad 1936, atergo, på baksidan, syns anteckningar med dedikation från konstnären. Även här är proveniensen känd: Kyrkoherde Henrik Lindahl Örberga fick målningen direkt av konstnären. Därefter har den gått i arv till nuvarande ägare.

Prinsen ägde sommarstället "Örgården" i Örberga och blev bekant med Kyrkoherde Lindahl. Utropet är 20 000 kronor.

En riktig svensk klassiker som såldes på postorder till USA redan på 1940-talet är Bruno Mathssons vilstol. Det här exemplaret är signerat redan 1944. Utropet är 10 000 kronor. Auktionen innehåller flera fina möbler av Bruno Mathsson.

En gammal träskuren och bemålad  docka i allmoge daterad 1834, med obetalbart slitage efter många generationer av barnhänder. Utropet är 3 000 kronor.

Karmstolen, en s k Gripsholmsmodell från 1700-talet i bonad betsad björk med Stockholm Stolmakare ämbetets sigill, bonad betsad björk, antik stoppning, sadelgjord och domestik med utrop 15 000 kronor.

Oljemålning på pannå föreställer kärlek vid första ögonkastet mellan Peter den store och Katarina. "Peter den store får syn på Katarina, sin blivande kejsarinna för första gånger" enligt atergo anteckningar, atergo anteckningar samt stämplar. Målningen anses vara August Leopold Eggs art. Utropet är bara 2 000 kronor.

Ett par piedestaler med lockurnor i majolika från 1800-talets senare del. Piedestaler märkta Rörstrand medan urnorna märkta är  märkta Gustafsberg ropas ut för 10 000 kronor.

Den amerikanske konstnären Edwin Lord Weeks 1849-1903 har rönt stor uppskattning internationellt för sina orientaliska motiv. Auktionens oljemålning föreställande beduiner i ölandskap har fått utropet 20 000 kronor. Proveniens: Överste Gösta Almqvist Lyckås gård

Taggar