De skira porträtten lyfter fram den klassiska konstens ideal. Ljuset, skuggorna och nyanserna är väl iakttagna och beskrivna. Rytm, rörelse och riktningar är även en viktig beståndsdel i bilderna, det är rörelsen som ger ögat en väg att vandra.