Lauritz köper tillbaka Stockholms Auktionsverk

För en dryg vecka sedan kunde man läsa att Lauritz ägare och grundare Bengt Sundström pantsatte sin egen vingård för att rädda sitt auktionshus. Idag har Lauritz.com tillkännagivit att man köper tillbaka de 51% av Stockholms Auktionsverk som man nyligen sålde till finansmannen Per Taubes Gelba.

Lauritz köper tillbaka Stockholms Auktionsverk

Våren 2018 klev Per Taube in som en räddande ängel genom att köpa 51% av Stockholms Auktionsverk från den ekonomiskt pressade huvudägaren till Lauritz.com, Bengt Sundström. Fyra år tidigare köpte danska Lauritz.com flera auktionshus, varav ett var världens äldsta auktionshus Stockholms Auktionsverk, med hjälp av finansiering av företagsobligationer som utfärdades 2014 och som skulle lösas in i juni 2019.

Sedan dess har både Per Taubes Gelba och Lauritz.com försökt hitta en form att driva de bägge företagens verksamheter sida vid sida. I avtalet fanns dock delar som försvårade möjligheterna för att skapa tillväxt för två starka varumärken utan att kannibalisera på varandra.

Efter att auktionssajten Lauritz.com under 2018 granskat olika alternativt för refinansiering av de företagsobligationer som som skulle lösas in sommaren 2019, slutade det med att ägaren och ordföranden Bengt Sundström ingick ett nytt avtal med obligationsinnehavarna.

Mette Rode Sundström och Bengt Sundström. Foto: Lauritz.
Mette Rode Sundström och Bengt Sundström. Foto: Lauritz.

Det nya avtalet som godkändes av obligationsinnehavarna innebar bland annat en nedskrivning om 118 miljoner kronor från 318 miljoner kronor till 200 miljoner kronor.

Liksom att räntesatsen ändrats från rörlig ränta stibor 3 månader + 7,50 procent per år till en blandad ränta där ett nominellt belopp om cirka 70 miljoner kronor har en fast ränta om 7,5 procent per år och 130 miljoner kronor bär en fast ränta om 4 procent per år.

I samband med det nya avtalet förlängs den sista inlösendagen till mitten av december 2024 med schemalagda årliga inlösen. Lauritz är även skyldiga att avyttra vissa auktionshus samt upprätta partnerskapsavtal med royaltybetalningar till Lauritz.com. Eventuella pengar som erhållits genom sådana avyttringar ska tillämpas som en extraordinär inlösen på obligationerna.

Per Taube, Gelbas ägare och numera utköpt ur Stockholms Auktionsverk.
Per Taube, Gelbas ägare och numera utköpt ur Stockholms Auktionsverk.

Utöver detta pantsätter alltså majoritetsägaren i Lauritz.com Group A / S, Bengt Sundström sin vingård Chateau Vignelaure norr om Marseille i Frankrike.

Vi är mycket glada att de nya villkoren nu har godkänts av våra obligationsinnehavare. Jag tror starkt på Lauritz.coms framtid. Lauritz.com håller på att lansera ett antal viktiga kommersiella initiativ för att återupprätta den övertygande tillväxtvägen som har varit vår spårhistoria från 1999 till 2017. Sedan 2017 har vi hittat våra nya vägar runt en mer konkurrenskraftig men också växande , marknaden för vintageartiklar. Under 2018 har vi stabiliserat utvecklingen av vår kärnverksamhet och vi är positiva till utsikterna för 2019, sa ordförande Bengt Sundström då i ett pressmeddelande.

Men nu väljer man alltså att köpa tillbaka sitt ägande i Stockholms Auktionsverk från Gelba och Per Taube. Vilket betyder att Lauritz.com åter blir 100% ägare av det anrika auktionshuset.

- Delat ägarskap var en suboptimering och fungerande inte operativt. Lauritz stärkta av sin nya finansiella struktur gav ett erbjudande på våra 51% som vi valde att tacka ja till, säger Leif West VD för Gelba Group.