Tanken är att Lauritz nuvarande VD kommer sitta i styrelsen för bolaget, samt arbeta aktivt med internationell strategi, förvärv och varumärke.

Mette Rode Sundström kommer att kvarstå som vd tills en efterträdare har utsetts.

Barnebys har sökt Lauritz för en kommentar.

Här kan du läsa mer om Lauritz väg till börsen!