Leonardo da Vinci: Olja och Sfumato

Det finns idag endast 20 kända oljemålningar av renässansmästaren Leonardo da Vinci - och av dessa finns det några som ännu inte är formellt tillskrivna honom. Vi tar oss en titt på da Vincis oljemåleri: tekniken, motiven och symbolismen.

John the Baptist. Bild: Wikimedia Commons
John the Baptist. Bild: Wikimedia Commons

Tidiga år

The Baptism of Christ, olja på träpannå. ca 1470-75. Image: barnebys.de
The Baptism of Christ, olja på träpannå. ca 1470-75. Image: barnebys.de

De flesta av Verrocchios verk är samarbeten mellan ateljéns anställda och lärlingar. Leonardo da Vinci deltog således i flera målningar som lämnade Verrocchios verkstad. Ett exempel på detta är The Baptism of Christ målad mellan år 1472-75 som idag tillskrivs både Verrocchio och hans lärling Leonardo. Även Bebådelsen i olja och tempera ska ha varit ett samarbete mellan de båda samt eventuellt ytterligare en konstnär.

Bebådelsen, olja och tempera på trä, ca 1472-75. Image: barnebys.de
Bebådelsen, olja och tempera på trä, ca 1472-75. Image: barnebys.de

Oljemåleriet

Den enorma källa av information som finns om Leonardo da Vinci kan vara lite mycket att svälja i en enda sittning. Därför har vi valt att dela upp det lite, vi kommer inleda med motiv, teknik och symbolism som återkommer i hans oljemåleri.

Leonardo da Vinci. Bild: University of Pennsylvania
Leonardo da Vinci. Bild: University of Pennsylvania

Madonna

Madonnan med nejlikan skapades i Verrocchios verkstad. Bilden föreställer Maria med jesusbarnet i sitt knä. De sitter inomhus framför rundbågade fönster med utsikt över ett vidsträckt bergsmassiv. I sin hand håller Maria i en nejlika, som är en vanlig symbol för korsfästelsens spikar. Barnet sträcker sig efter nejlikan i moderns hand. Bilden blir en förvarning för vad som komma skall - för ett öde som redan är förseglat.

Till vänster: Madonna med blomman, ca 1475-1480. Till höger: Madonnan med nejlikan, ca 1473-78. Image: barnebys.de
Till vänster: Madonna med blomman, ca 1475-1480. Till höger: Madonnan med nejlikan, ca 1473-78. Image: barnebys.de

En annan avbildning som tillskrivits berättelsens huvudperson är Madonnan med blomman. Detta verk är dock inte slutfört, vilket Marias märkliga och tandlösa mun samt det tomma fönstret bevisar. Målningen förvärvades av ryske Tsar Nicholas II år 1914 för 1.5 miljoner dollar och blev då den dyraste målningen som någonsin sålts.

Madonnan i grottan

Till vänster: The Virgin of the Rocks, första versionen målad ca 1483-1486. Till höger: The Virgin of the Rocks, andra versionen målad ca 1493-1508. Bilda: barnebys.de
Till vänster: The Virgin of the Rocks, första versionen målad ca 1483-1486. Till höger: The Virgin of the Rocks, andra versionen målad ca 1493-1508. Bilda: barnebys.de

Genom att placera scenen i en grotta följer da Vinci den byzantinska bildtraditionen som placerar Jesu födelse i just en grotta.

Det finns några detaljer som skiljer de båda versionerna åt. I den andra målningen har madonnans orimligt långa arm förkortas till mer rimliga proportioner. Da Vinci har även försett samtliga i bild med gloria och ängeln pekar inte längre åt vänster i bild och möter heller inte vår blick.

Virgin of the Rocks, detalj bild från första versionen. Image: artistnetwork.com
Virgin of the Rocks, detalj bild från första versionen. Image: artistnetwork.com

Trots att målningarna är tillskrivna Leonardo da Vinci arbetade han inte ensam. Vid det här laget hade även han en ateljé med anställda och lärlingar. År av forskning kan dock säkerställa att verken till största del är av da Vincis hand.

Det finns en viss mystik kring Madonnan i Grottan, kanske speciellt den första versionen där ängeln fångar upp åskådarens blick samt pekar hänvisande vidare in i bilden. Vad pekar ängeln på, vad kan finnas utanför bild?

Andra beställningar

En annan förklaring är hermelinens symbolik för oäkta barn - ett rimligt inslag i en avbildning av en älskarinna.

Till vänster: Damen med Hermelin. Till höger:
Till vänster: Damen med Hermelin. Till höger:

Kvinnoporträttet La Belle Ferronnière har en något mer omtvistad bakgrund. Vissa menar att porträttet beställdes av Frans I av Frankrike. Andra tror att detta är ännu ett beställningsverk av Ludovico Sforza - antingen föreställande Gallerani eller en annan älskarinna, Beatrice d’Este.

Anna Själv Tredje

Anna Själv Tredje. Image: Wikimedia Commons
Anna Själv Tredje. Image: Wikimedia Commons

Målningen är likt de flesta av Leonardos verk utförd i så kallad sfumato. Tekniken, som är en av renässansens fem största, har till syfte att mjuka upp kanter och färger så de glider in i varandra för att skapa sömlösa övergångar och ett mer verklighetstroget resultat.

Lammet är även det en vanlig symbol i den religiösa konsten. Det ulliga djuret representerar Kristus som både lidande och triumferande. Det är ett offerdjur men representerar även vänlighet, oskuld och renhet.

Johannes döparen

John the Baptist. Bild: Wikimedia Commons
John the Baptist. Bild: Wikimedia Commons

Denna målning är en av tre som Leonardo tog med sig på sin sista resa till Frankrike innan hans död. Kanske kan detta bero på att Johannes tros baserats på Salai, Leonardos favoritelev tillika beryktade kärleksintresse. Trots att han skapade verket i sviterna av en stroke, gör målningen det klart att Leonardo da Vinci förblev ljusets mästare till slutet av hans liv.

Mona Lisa

Mona Lisa. Image: Wikipedia
Mona Lisa. Image: Wikipedia

Det har spekulerats vilt kring sittarens identitet. Kvinnan i bild har stora likheter med heliga Maria - den ideala sinnebilden för kvinnlighet. Vissa menar att hon är en kvinnlig avbildning av Leonardos favoritelev Salai eller rent av da Vinci själv som kvinna. Den allmänt vedertagna förklaringen är att Mona Lisa är ett beställt porträtt av Lisa Gherardini, hustru till florentinska köpmannen Francesco del Giocondo.

Även för konstnären själv verkade Mona Lisa, eller La Gioconda som målningen också kallas, vara av stor vikt. Han hade henne alltid i sin närhet och hon fanns vid hans sida när han lämnade jordelivet 1519.

Salvator Mundi

Salvator Mundi. Bild: Christies
Salvator Mundi. Bild: Christies

Målningen föreställer Jesus med högra handen i en välsignande gest. I vänster hand håller han en klotformad glassfär som symbol för världsalltet. Målningen såldes via Christies under hösten 2017 för nära 4 miljarder kronor och hänger nu på Louvrens filial i Abu Dhabi.

Läs mer om Salvator Mundi här!

Oavslutat och försenat

Ett gott exempel på detta är det mycket kända verket Nattvarden, målat mellan 1494 och 1498 i klostret Santa Maria Delle Grazie utanför Milano. Verket var försenat, något som klostret poängterade. Leonardo skyllde på att han ännu inte var nöjd med Judas förrädiska ansikte. Han tydliggjorde sedan att om han inte skulle lyckas skulle förrädarens anletsdrag bytas ut mot den som klagade igen.

The Last Supper. Bild: artandthebible.com
The Last Supper. Bild: artandthebible.com

Ja, det finns uppenbarligen en hel del att säga om Leonardo da Vinci. Men för stunden lämnar vi honom där, med sina oljefärger, i sin florensateljé - kanske pillande på ännu ett mästerverk...

Hitta allt relaterat till Leonardo da Vinci på Barnebys här!


Taggar

Annons
Annons