Sedan 1980-talet har den amerikanska konstsamlaren Celia Archer med jämna mellanrum skänkt konst till Louisiana men favoritverken har hon behållit hos sig själv fram tills sin död. De aktuella konstverken är åtta till antalet och målade av konstnärer som Jackson Pollock, Vasilij Kandinsky, Pablo Picasso och Miró.

De har tidigare aldrig visats eller lånats ut och Louisiana säger själva att de aldrig hade haft verken hos sig om det inte vore för Archer. Detta då de genom sitt samlade värde av 100 miljoner kronor, dels är för dyra och dels för att det är osannolikt att det ens skulle komma ut på marknaden.

Samlingen omfattar omfattar totalt 200 verk till ett värde av 200 miljoner kronor och i samband med att de sista åtta konstverken nu har anlänt till museet planerar Louisiana en utställning med start den 13 januari, där ett 50-tal av dem visas upp.