Utan att överdriva kan man säga att Anders Zorn är en av de mest erkända svenska konstnärerna genom tiderna. Mångfasetterad som Zorn var består hans konstnärskap av allt från oljemålningar och etsningar till skulpturer i olika material. I boken "Zorn Mästerverk" finns ett urval av Zorns främsta verk tillsammans med informerande texter och även förberedande skisser. Zorn tecknade aldrig slumpmässigt, utan alla skisser var en del av hans noga förberedelser för varje verk. Boken innehåller också texter skrivna av Gerda Boëthius, som tillsammans med Emma Zorn lade grunden till Zornmuseet.

Fråga: En annan erkänd svensk konstnär är Gösta Adrian Nillsson, eller GAN. Ett av hans verk var med i Skånes Auktionsverks kvalitetsauktion i höst. Verket nämns på bloggen Auktionsnyheter. Vilket är verket?

Skicka rätt svar till tavling@barnebys.com senast den 8 december.