Kultur- och fritidsnämnden i Lund meddelade i december att Lunds konsthall skulle läggas ner på grund av att staden behöver spara pengar. Beslutet möttes av skarp kritik i debattartiklar och tusentals demonstrerade sitt missnöje genom att gå med i en Facebook-grupp som krävde att nedläggningen skulle stoppas.

Nu har man dragit tillbaka beslutet och istället har en utomstående konsult fått i uppdrag att utreda hur verksamheten kan förbättras. Förhoppningarna är att utredningen ska stärka konsthallen och dra in fler intäkter så att verksamheten kan få vara kvar. Utredningen, vars underlag kommer att bestämmas nästa vecka av Kultur- och fritidsnämnden, lär vara klar i augusti.