Marknadsundersökning: Mellanösterns moderna och samtida konsthandel ökar

Mars var utan tvekan konstmarknadens mest hektiska månad under det här kalenderåret. Art Dubai, som gick av stapeln mitt emellan Art Basel Hong Kong och den överlappande andra veckan av TEFAF, hade inte speciellt höga förväntningar på sig gällande antalet besökare. Men att döma från öppningsdagen av Art Dubai och även de efterföljande dagarna, kan man se att mässan nu anses vara en viktig sådan att besöka för internationella samlare, kuratorer och alla med intresse för konst från den regionen.

Marknadsundersökning: Mellanösterns moderna och samtida konsthandel ökar

Med 93 gallerier är den mindre i jämförelse med många andra konstmässor, samtidigt som detta tros vara en av flera faktorer som bidragit till Art Dubais popularitet. Balansen mellan det lokala, regionala och internationella är även det en viktig faktor, då det ger en annan känsla än den från majoriteten av de internationella konstmässorna, som strävar mot att anta ett "globalt" format. Alltför ofta kan du se samma kluster av gallerier med samma konstnärer representerade, oavsett om du är i London, New York, Hong Kong, Sao Paolo eller Singapore. Detta format, tror jag, är hållbart för två eller kanske tre av de bästa konstmässorna men blir en alltmer föråldrad strategi för mindre, regionala mässor. Det är inget fel i att vara regionalt eller lokalt fokuserad, i själva verket är det precis rätt väg att gå för dessa konstmässor i sitt syfte att locka internationella samlare och köpare. Utan detta fokus ser jag personligen få skäl till att faktiskt fortsätta besöka konstmässor, särskilt då vår forskning tyder på att många kommer såväl förhandsgranska som köpa sin konst direkt på nätet inom en snar framtid.

blog1
blog1

I detta avseende är Art Dubai annorlunda. Den har lyckats skapa sig en egen nisch, vilket är ett positivt tecken för utvecklingen av Mellanösterns konstmarknad. Mässan visar att Dubai inte bara är en plats för handel och konsumtion - som majoriteten ofta tror - utan att den snarare är påväg att bli en destination och ett hem för regionala konstnärer och gallerier. Ett av de mest uppmuntrande tecknen på det nya ekosystemet, som uppkommit sedan dess början av 2007 (ett år efter det att Christie's beslutade sig för att hålla sin första auktion i Dubai), är uppkomsten av initiativ som exempelvis Alserkal Avenue. Alserkal Avenue är ett regenererat fabriksområde för marmor, i närheten av Al Quoz Dubai som numera samlar omkring 20 konstgallerier och kulturorganisationer och för närvarande går mot ytterligare expansion, vilket kommer att fördubbla dess storlek. Detta får även ses som mycket positiva och uppmuntrande tecken på att marknaden går åt helt rätt håll.

blog2
blog2

I vilken utsträckning kan denna positiva utveckling återspegla sig på Mellanösterns auktionsmarknad? Christie's har varit en pionjär och en lojal aktör i regionen med sina halvårsvisa försäljningar sedan 2006 och de har således även "testat" tillståndet på den kommersiella konstmarknaden i regionen. En annan positiv utveckling är Sotheby's förnyade engagemang, vilket innebär att de efter ett treårigt uppehåll, åter kommer att schemalägga auktioner i Doha. Efter den explosionsartade ökningen på Mellanösterns auktionsmarknad mellan oktober 2006 och mars 2008, som drivits på av spekulationer och urskillningslösa köpare, syntes det under 2009 allt mer sannolikt att denna "nya" konstmarknad skulle komma att bli en "fly-by-night"-händelse. Detta då viktiga marknadsaktörer som Christie's och Art Dubai varit uthålliga och bidragit till att marknaden kunnat ta sig förbi den växlande och osäkra period som varit mellan 2009 och 2012. Under 2013 började Mellanösterns moderna och samtida marknad återhämta sig och såg en tillväxt på 86% i auktionsförsäljningen jämfört med föregående år och ytterligare en försäljningstillväxt på 22% under 2014. Även Christie's såg en ökning på 8% under deras senaste auktion, jämfört med för bara 12 månader sedan. Så allt som allt, fortsätter Mellanösterns konstmarknad att visa positiva tecken på ökning och tillväxt, särskilt för nutida konst från just Mellanöstern, där en ökning av försäljningen med 25,8% från mars 2014 kunnat utläsas och med genomsnittliga auktionspriser som stigit 78,2% under de sista 12 månaderna.

blog3
blog3

I och med förra månadens händelser, ser framtiden lovande ut för Mellanösterns konst- och auktionsmarknad, som under 2015 behöver visa sin unika röst i den allt mer konkurrensutsatta och globala konsthandeln.

ArtTactics rapport: Mellanöstern: Modern och Samtida konst: Analys av auktionsmarknaden – Mars 2015.

Nästa auktion med Arabisk, Iransk och Turkisk Modern & samtida konst är Sothebys Doha, 21 April 2015

 

/Anders Petterson