Kärt barn har fler namn och stavningar än en karaktär i en Dostojevskij-roman: Hieronymus Bosch, Jheronimus Bos, eller på nederländska Jeroen Bosch, föddes som Jerome van Aeken, Jeroen Anthoniszoon, omkring år 1450 i 's-Hertogenbosch i nuvarande Nederländerna.

Hieronymus Bosch kommer troligen alltid att förbli en av konsthistoriens största gåtor. Vi vet inte mycket om hans liv. Han lämnade inga brev eller dagböcker efter sig, men gick förmodligen i lära hos sin far som också var konstnär. Födelseåret är en gissning baserat på ett självporträtt han målade strax före sin död, som föreställer honom som en åldrad man i gissningsvis 60-års åldern. Han signerade sällan sina målningar och daterade dem aldrig. Det är färre än 25 målningar som finns bevarade som är tillskrivna Bosch.

Den förste surrealisten?

Men trots sin anonymitet var Bosch en ganska framgångsrik konstnär under sin livstid som sålde många verk till bland annat det spanska hovet. Och Boschs svårmodiga och disharmoniska målningar har fortsatt att leva vidare genom historien. Människans syndiga leverne och förfall står i kontrast till den värld vi borde leva i; den rättfärdiga, kristliga, härliga. Hans förvridna människogestalter och skeva scener inspirerade surrealisterna och är återkommande referenser i både konst och litteratur.

Människan, synden och rättfärdigheten

Återkommande tema i Boschs målningar är den syndiga människan. Människan är girig och döden oundviklig. I "Döden och den girige" sträcker sig den döende mannen efter en pengasäck, demonerna lurar bakom rummets varje hörn och döden väntar bakom dörren. Målningen är tydligt inspirerad av Ars moriendi, "konsten att dö på rätt sätt", två latinska texter som skrevs under 1400-talet och som gav vägledning i hur man dog en värdig och god död.

Lustarnas trädgård, cirka 1503-1504.

"Lustarnas Trädgård" är ett triptyk och ett av Boschs senare verk. På den vänstra och mittersta panelen återges världen under den bibliska skapelsen och när Gud presenterar Adam och Eva för varandra. På den högra panelen skildras återigen jordens förfall och helvetets plågor.

Triptyket "Domedagen" har stora likheter med "Lustarnas Trädgård". Den vänstra panelen föreställer Edens lustgård, där den nedre delen visar hur Gud skapar Eva från Adams revben. Mittpanelen och högerpanelen är baserade på Johannes Uppenbarelse, där Jesus svävar ovanför den mardrömslika scenen som en domare, med Jungfru Maria och apostlarna vid sin sida.

Död men ej förglömd

Bosch begravdes den 9 augusti men det exakta dödsdatumet är okänt. Som många andra konstnärer blev hans framgångar större efter hans död: Kung Filip II av Spanien blev en hängiven samlare av hans verk och "Lustarnas Trädgård" ska ha hängt i hans sovrum för att påminna monarken om rättfärdigheten. Idag går många av Boschs verk att beskåda på Museo Nacional del Prado i Madrid.

500-års jubileet firas med pompa och ståt

I Nederländerna kommer 500-årsminnet för Boschs död att firas stort. Flera av hans viktigaste verk återvänder från Spanien för första gången sedan 1500-talet. I centrum för firandet står Boschs hemstad 's-Hertogenbosch, där besökarna kan få uppleva en bit av medeltiden i form av musik, mässor och konst.