När Galleri Melefors visar Angels of Baertling är det en utställning som kretsar kring den kompletta mappen med 35 serigrafier från år 1949-1968, The Angles of Bærtling – Open form infinite space – from cinétisme to open form 1949 – 1968. Mappen tillkom i samband med att Bærtling hade en retrospektiv utställning 1968, på Rose Fried Gallery i New York.

Olle Bærtling föddes i Halmstad år 1911. Som 17-åring flyttade han till Stockholm där han bodde fram till sin död. I Stockholm arbetade han som banktjänsteman, men 1948 började han på André Lothes målarskola i Paris. Där blev han dock inte långvarig, då han och hans lärare såg olika på konturlinjer i naturen.

Istället övergick han till Fernand Léger målarskola, där han la grunden till sina kommande skapelser. Hans första utställning ägde rum i Stockholm 1949.

Olle Baertlings konstnärskap är fullständigt unikt. Han skulle komma att bli den främsta företrädaren för strängt hållen geometrisk konst i Sverige. Han arbetade främst i en geometrisk, nonfigurativ stil där han förhöll sig till sin konst som en vetenskapsman gör till sin forskning.

Han målade sina första målningar med ”öppen form” i början av 1950-talet. Därförinnan målade han i expressionistisk stil, innan hans nonfigurativa måleri började ta form.

Olle Baertlings "Ukie" från 1965 är en av serigrafierna ur mappen som viss hos Galleri Melefors

Bærtling var konkretist, han sökte sig följaktligen medvetet bort ifrån det föreställande. Där hans utforskande av den triangulära formens dynamik och färgernas förmåga att förstärka formen med sina färgfält. En optisk illusion, där Bærtlings konstverk sätter oss betraktare på prov, då konsten utgår från vår förmåga att se, där tålamod och ett öppet sinne är av största vikt.

”Konsten i den öppna formen kan liknas med himmelens immateriella kraft och storhet, oändligt rymd: det är organiserat ljus, starkt dynamiskt i oändligheten. Arbetet är uttänkt och bildat som ett instrument, den andliga naturens bostad är det verkliga arbetet, sa Olle Bærtling själv.

När han 1956 placerade vinkelspetsen utanför duken blev bilden ett utsnitt där själva händelseförloppet äger rum utanför vårt synfält, vilket bildade en geometrisk öppen form som lurar ögat att se bortom det han faktiskt målade.

Målningarna domineras av triangulära fält med svarta konturer. Horisontala och vertikala linjer möts i spetsiga vinklar genom öppna former som skapar en förlängning av rummet, som fortsätter rakt ut i rymden. De svarta konturerna ser spikraka ut men böjer sig i själva verket inåt mot de stora färgfälten, vilkas utåtgående tryck annars skulle få dem att bågna. Även färgerna Olle Baertling använder i sitt måleri är väl genomtänkta, det är viktigt att de inte återfinns i naturen och inte heller kan ge association till någon särskild form eller något föremål. Med tiden använde Baertling bara sekundärfärger: violett, orange, grönt och Baertlingvitt, vilket var en svagt gröntonad färg. Och så svart förstås.

Tydligast framträder hans öppna form i de skulpturer som han gjorde från och med 1958. Där antog de en svävande karaktär med sina svarta linjer mot himmeln. Olle Bærtling, den ”öppna formens mästare”, visade en förlängning till oändligheten.

Strax efter hans bortgång ägde en stor retrospektiv utställning rum på Malmö Konsthall och Moderna Museet.

Idag lever han vidare genom Bærtlingfoundation. Stiftelsen konstituerades 1983 av Bærtling och hans fru Lisa von Roxendorf- Bærtling, som årligen delar ut stipendium till unga bildkonstnärer. Man kan dessutom beskåda flertalet av hans skulpturer runtom i Sverige, bland annat "Xral" utanför Handelshögskolan i Stockholm.

Nu visar Galleri Melefors hela mappen samtidigt, vilket idag är ovanligt. Man ges möjlighet att köpa de enskilda serigrafierna ramade med skyddande glas till ett pris där de flesta ligger mellan 10-20 000 kronor styck. Utställningen där allt säljs börjar den 9 november kl 17.00 och håller på till 26 november. Först till kvarn gäller.

Här hittar du alla verk av Olle Baertling på Barnebys just nu!

Här hittar du slutpriser av Olle Baertling på auktion, där man konstatera att de flesta av miljonnoteringarna för hans stora målningar ägde rum 2011-2012, samtidigt som hans verk var mest eftersökta på Barnebys 2015-2016.