Bland höjdpunkterna på möbelsidan syns bland annat ett bord signerat Georg Haupt, vilket nu säljs för första gången på 30 år. Haupt är känd för att aldrig upprepa sig och därav förekommer mycket sällan tvillingbord likt det som nu finns till försäljning. Det hela kommer sig ur en bakomliggande familjehistoria som gör det om än mer intressant, då Haupt undantagsvis lät tillverka två tvillingbord som sedermera gavs till två systrar vid namn Leijonhufvud.

Visning pågår i Bukowskis lokaler i Berzelii Park 26 maj - 1 juni följt av auktion 2 - 5 juni.

Katalogen till Bukowskis klassiska auktion finner ni här!