Det tyska huset Dorotheum bjuder på en fullspäckad månad med start den femtonde maj, med en auktion som utgår från den klassiska modernismen. Förutom verk av internationella konstnärer som Henri Matisse, Edward Cucuel, Edgar Degas och Marino Marini finns även på 1920-talets konstnärsavantgarde i Wien representerat.

Extra stort utrymme ges till Gustav Klimt och Egon Schiele, två av Österrikes starkast lysande stjärnor. De båda konstnärerna gick bort år 1918 och hyllas nu särskilt 100 år efter deras död.

Bland andra kommer ett välarbetat pappersark signerat Egon Schiele att auktioneras ut. Verket, ett ark med teckningar på bägge sidor har ägts av Schieles arvingar och är daterat år 1914. Bägge teckningar visar en kvinnogestalt, på den ena sidan av arket liggandes och på den andra ståendes på knä. Teckningarna skapades antagligen i konstnärens Hietzing-ateljé, strax utanför Wien. Kvinnan som står på knä har inslag av färg, gröna och rosa toner som med säkerhet har adderats i efterhand och är alltså inte gjorda av Schiele själv. Färgläggningen är antagligen utförd av Anton Peschka, en Wienbaserad konstnär som gifte sig med Schieles syster Gertrude samma år som verken skapades.

En annan österrikisk konstnär representerad hos Dorotheum är Fritz Wotruba med skulpturen Große Stehende. Wotruba föddes i Wien och var verksam vid egen studio sedan år 1927, men tvingades året innan krigsutbrottet, år 1938 att gå i exil i Schweiz. Tillsammans med hustrun Marian levde Wotruba i staden Zug fram till krigslutet år 1945, då de återvände till Österrike. Under vistelsen i Schweiz levde paret en kortare period i Genevé och det var där Große Stehende skapades. På grund av sin skapelseplats kallas skulpturen ibland även Genevés Venus. Verket skapades under Wotrubas figurativa period, som under efterkrigstiden gradvis blev allt mer abstrakt.

Gustav Klimt är representerad med flera verk, bland annat med en av konstnärens nakenstudier, samtida med Schieles arbeten. Ett av de mest spännande verken av Klimt är dock två kolteckningar från år 1903, vilka är förstudier till målningen Irrlichter från samma år. Baksidan visar en annan studie, nämligen ett skissartat porträtt av bergsbestigaren Rose von Rosthorn-Friedmann. Studien skapades år 1900-1901 och ledde till ett fullskaligt oljeporträtt.

Vänster: Gustav Klimt, porträtt av Rose von Rosthorn-Friedmann. Foto: Wikipedia. Höger: Gustav Klimt, "Irrlichter". Foto: klimt.com. Vänster: Gustav Klimt, porträtt av Rose von Rosthorn-Friedmann. Foto: Wikipedia. Höger: Gustav Klimt, "Irrlichter". Foto: klimt.com.

Henri Matisse och Edgar Degas är två av de internationella konstnärer vars verk auktioneras ut på Dorotheum i maj. Genom verket Danseuse debout, les mains derrière le dos (stående dansare med händerna bakom ryggen) placeras betraktaren i en av Degas favoritmiljöer - bland dansarna på operan i Paris. Degas tecknade främst bakom kulisserna där dansarna porträtterats under repetitioner. Degas avbildar skickligt dansaren minuter innan baletten startar, med händerna i klänningslivet då hon tittar ner på sina två främsta verktyg: sina fötter.

När Mary Cassatt, född i Pittsburgh år 1844 skapade verket Feeding the Ducks levde hon i Frankrike. Den amerikafödda konstnären levde i Frankrike under 20 år och träffade flera av det tidiga 1900-talets stora målare. Inledningsvis drog Cassatt inspiration från det klassiska måleriet men anslöt sig till dåtidens impressionister efter uppmuntringar av Edgar Degas.

Trots att Cassatts konstnärskap begränsades av det faktum att hon var kvinna bidrog hon till impressionismens tilltagande ställning i hemlandet USA. De flesta av hennes verk avbildar mödrar och barn eftersom kvinnor under det sena 1800-talet inte hade samma tillgång till det offentliga rummet som män. Det impressionistiska måleriet skildrade ofta vardagliga situationer där cafeér och umgänge ingick, men Cassatts motiv begränsades.

Ett av Dorotheums mästerverk,Odalisque är skapad av den colombianska konstnären Fernando Botero. Odalisque har inspirerats av 1800-talets orientaliska konst och målades 1998. Boteros säregna stil, där det naiva formspråket ofta parafraserar tidigare konsthistoriska verk har utmärkt konstnären sedan 1950-talet. Samtliga av dessa verk kommer att passera under klubban den 15 maj på Dorotheums auktion “Modern Art”.

Botero är inte den enda konstnären med ett särpräglat formspråk vars verk förekommer på  Dorotheums majakutioner. Gerhard Richter representeras med sitt verk Untitled från år 2008 och kommer att auktioneras ut följande dag då det är dags för “Contemporary Art I”. Dorotheums utbud av samtida konst är omfattande och auktionen delas således upp i två sessioner med “Contemporary Art II” den 17 maj.

Den 16 maj auktioneras Andy Warhols diptyk Two Diane Keaton ut. Verket skapades år 1984 för tidskriften Vanity Fair och bilden Warhol använde som mall är en stillbild från Keatons film Mrs. Soffel från samma år. Filmen utspelar sig år 1901 och Keaton är klädd tidsenligt. I diptyken har Warhol förvandlat Keaton till en mystifierad, slöjbeklädd ikonfigur.

Målaren Emilio Vedovas verk är lika fulla av kontraster som dennes hemstad Venedig. Vedova fokuserar just på kontrasterna mellan ljus och mörker och låter formerna definieras från ljusskillnadernas ytor. Som representant för de informella impressionisterna låter Vedova sig styras av det undermedvetna där spontant måleri i form av geometriska mönster och linjer gradvis smälter in i bakgrund och textur.

Två av de verk som förväntas bli några av auktionens dyraste är båda signerade den italienska konstnären Lucio Fontana. Sedan 1940-talet har Fontana genomborrat sina monokroma dukar med spatiala snitt, vilket gett verken en tredimensionell karaktär och utmanat den gängse uppfattningen om konstnärskap. Fontana har slagit flera rekord när de tidigare sålts på auktion.

Dorotheums auktioner “Modern Art”, “Contemporary Art I” och “Contemporary Art II” hålls mellan den 15-18 maj. Den 17 maj hålls dessutom en auktion dedikerat till smycken och ädelstenar. Från den 5de maj håller Dorotheum öppet för visning.

Som vanligt hittar du allt från Dorotheum på Barnebys!