Idag meddelade Moderna Museet att de mottagit en donation på 2,6 miljoner kronor av konstsamlarparet Sten och Majken Eckedal, som ska användas till nya inköp av svensk samtidskonst. Samtidigt berättar museet att de första nyförvärven redan är gjorda och framöver kommer Moderna Museets besökare att kunna se verk av Ingela Ihrman, Hannes Michanek, Anna-Karin Rasmusson, Sigrid Sandström och Anders Sunna.

Moderna Museet Stockholm. Foto: Moderna Museet. Moderna Museet Stockholm. Foto: Moderna Museet.

Sten och Majken Eckedal var hängivna konstsamlare och lägenheten på Västmannagatan i Stockholm var full av konst, antikviteter och hantverk. Medan Majken avled redan år 1997 gick Sten Eckedal bort år 2015 och efter det att dödsboet auktionerats ut skänks nu intäkterna, i enlighet med makarna Eckedals testamente, till Moderna Museet.

De 2,6 miljoner som Moderna Museet mottagit har redan kommit till användning i arbetet med att utöka den statliga samlingen. Planen är att addera ett drygt tiotal verk, varav fem redan är gjorda. Urvalet har Moderna Museets ledning gjort.

Ann-Sofi Noring, Moderna Museets tillförordnade intendent menar att donationen kommer att berika den existerande samlingen och berättar vad för slags verk museet köpt in:

Det är med stor tacksamhet som Moderna Museet tar emot detta generösa stöd. Ingenting kan vara mer välkommet än en gåva som möjliggör förvärv av några av vårt lands mest intressanta konstnärer. Vi har påbörjat arbetet och gjort ett första val: Sigrid Sandströms målning Untitled (Big Pink). Till detta har vi lagt två filmverk och en målning ur den nyss avslutade Modernautställningen av Ingela Ihrman, Anna-Karin Rasmusson och Anders Sunna. Vi ser mycket fram emot fortsättningen!

Stillbild från Ingela Ihrmans "Paddan", år 2012. Foto: Moderna Museet. Stillbild från Ingela Ihrmans "Paddan", år 2012. Foto: Moderna Museet.

Det alster som Moderna Museet köpt in som är gjort av Ingela Ihrman, som dessutom är årets svenska representant i Nordiska Paviljongen vid Venedigbiennalen. Ihrmans videoverk Paddan (2012) bearbetar ämnen som nederlag och biologiska processer med humor och den egna kroppen som främsta redskap.