31 maj kl 15.00 - 1800-tals måleri

Auktionsdagarna hos Grisebach startar med 1800-tals måleri. Ett av toppnumren från denna tid är Camille Pissarros målning från 1871. Verket skapades efter att konstnären återvänt från England, dit han flytt från det fransk-tyska kriget. Verket visar ett för perioden typiskt motiv av impressionisterna, med ett promenadstråk i mitten som gränsar till frodig växtlighet.

31 maj kl 18.00 - Fotografi 

Som ett sätt att främja den vitryska träindustrin skapade El Lissitzky detta collage. Fotografiet är taget inifrån ett sågverk i skogen.

1 juni kl 11.00 - Skulptur 

Skulptören Franz Xaver Seegen har sannolikt skapat denna träskulptur inför en professur till akademin i Wien, 1783. Modellen är en av få i sitt slag som än idag finns bevarade.

1 juni kl 18.00 - Utvalda verk

Max Beckmann lät avbilda utsikten från sitt fönster i centrala Berlin år 1937. Den dystra stämningen i målningen speglar sinnestillståndet hos konstnären, som återkommande gånger utsattes för trakasserier av nazisterna. Efter att ha medverkat i utställningen "Entartete Kunst" 1937 lämnade han sitt hemland för gott.

OTTO MUELLER (1874-1930) - Två kvinnor i skogen. Akvarell/ krita/ papper. Signerad

Harmonin mellan människa och natur är i fokus Otto Muellers målning. Upprepade gånger målade han detta motiv, där han försökte återskapa människorna och den frodiga naturen med största enkelhet samtidigt som han bevarade sensualiteten.

Conrad Felixmüllers 'Kvinna i skogen' kom till strax efter andra världskriget. Hopp och fruktan gick hand i hand under denna tid vilket även motivet avslöjar i denna bild. Kvinnan verkar orolig och ängslig samtidigt som omgivningen är återgiven i perfekt harmoni. I själva verket är hon jaktgudinnan Diana, som på sitt huvud bär en skärva av månen.

2 juni kl 11:00 - Modern konst

2 juni kl 18.00 - Samtida konst 

Andy Warhol såg Leonardo Da Vincis 'Mona Lisa' när målningen ställdes ut i Washington och New York år 1963. Precis som med Marilyn Monroe, blev han inspirerad att arbeta med denna konstens ikon. Resultatet är fascinerande och ger det berömda ansiktet fyra olika uttryck som på så vis överför det till nutid.

3 juni kl 11.00 och 15:00 - Tredje våningen 

Den sista auktionsdagen har man valt att kalla "tredje våningen" då verken har utropspriser på upp till 3000 euro. En möjlighet för nya och unga konstsamlare att köra ett klipp. Den 2 juni med start kl 15.00 auktioneras även keramik av Pablo Picasso ut.

Auktionerna äger rum hos Grisebach på Fasanenstraße i Berlin. Visning sker den 26-30 maj.

Samtliga föremål hos Grisebach finns att se på Barnebys.