Konsthallen Artipelag är belägen strax utanför innerstaden bland tallarna i Stockholms skärgård, med utsikt över Baggensfjärden. Sedan öppningen år 2012 har Artipelag varit en självklar tillflyktsort för konstintresserade och naturälskare. Omgivningen har spelat en central roll för konsthallens helhet sedan start. Naturens närvaro genomsyrar Artipelag och är påtaglig för besökaren även när man befinner sig inomhus.

Vad vet du om Bloomsburygruppen? Här kan du läsa mer.

Sommarens utomhusutställning Omvägar är således den perfekta kombinationen mellan konst- och naturvärld – skulpturerna har integreras med den omgivande naturen vilket skapar en ytterligare dimension till verken.

[vimeo id="274145173"]

Artipelag har bjudit in tolv konstnärer som alla på ett eller annat sätt förhåller sig till och kommenterar naturen i sitt konstnärskap. Gemensamt för samtliga är att naturen uppfattas som ett levande väsen snarare än att endast reduceras till en plats för människor att verka i. Uttrycken skiljer sig dock åt gällande materialval, utgångspunkter och skala vilket skapar både dynamik och liv. Utställningens idé är att utforska relationen mellan konst och natur och ställer frågor om naturens mänskliga aspekter, vindlingar och livsåskådning.

Klara Kristalovas "Det som håller mig tillbaka drar mig vidare", 2017. Foto: Samuel Lind. Klara Kristalovas "Det som håller mig tillbaka drar mig vidare", 2017. Foto: Samuel Lind.

Bland de svenska skulptörerna återfinns Charlotte Gyllenhammar, Klara Kristalova, Maria Miesenberger, Ulrika Sparre, Lars Nilsson och Kennet Williamsson medan Danmark och Norge representeras av  Per Kirkeby, Tal R och Idun Baltzersen.

Per Kirkeby, "Stele", 1997. Foto: Samuel Lind. Per Kirkeby, "Stele", 1997. Foto: Samuel Lind.

Dessutom visar Omvägar verk av österrikiska Eva Schlegel och spanjoren Jaume Plensa. Trots att de två sistnämnda saknar en nordisk identitet är deras konstnärskap besläktat med, och talar samma språk som sina skandinaviska kollegors då deras verksamhet relaterar till den nordiska, romantiska traditionen där den besjälade naturen intagit en obestridlig position i skapandets mittpunkt.

Maria Miesenbeger, "Change of direction", 2018. Foto: Samuel Lind. Maria Miesenbeger, "Change of direction", 2018. Foto: Samuel Lind.

Omvägar visas på Artipelag fram till den 4 november och under sommaren hålls dagliga visningar klockan 15.