Vad är en konservators roll?

Vissa tycker att man inte ska restaurera målningar för att man ska behålla patinan och så mycket som möjligt av "originalet". Hur ställer du dig till det?

En målning börjar att åldras så fort den är färdigmålad. Det kan vara både kemiska ämnen och fysiska egenskaper som påverkar en målnings hälsa. Det som många betänker som patina är ofta nikotinbeläggningar eller luftföroreningar, vilka påverkar den ursprungliga färgskalan på ett negativt sätt. Patina är någonting annat, det är ett tunt skikt kristalliserad linolja som genom åren samlas på ytan. När det kommer till skador av mer fysisk karaktär som revor i duken orsakade av till exempel en stolsrygg eller en krok som lossnar från väggen, handlar det om att laga duken och se till att fibrerna svetsas ihop igen och blir plana, samt retuschera tillbaka bitarna som är borta för att dölja skadan.

Jag har stor respekt för spåren som historien lämnat på en målning, och tycker inte tidens tand skall döljas. En sakkunnig konservator vill bevara målningen så intakt som möjligt och bara göra det som är nödvändigt för att inte äventyra konstverkets ”hälsa” och fortsatta bevarandet. Det är balansgång, vilken kräver väldigt mycket kunskap och erfarenhet, både i materiallära och inte minst i konsthistoria. Man måste alltid förankra sina beslut på ett säkert sätt så att man möjliggör en professionell motivering för varje ingrepp.

I vilken takt åldras en målning?

Varje epok vill visa sin karaktär och har sitt egen närmade till konstens materialegenskaper. Medan 1700-talet har klara och pastelliga nyanser är 1600-talets måleri ofta uppbyggt med ljusa kontra mörka partier, medan 1500-talets färger är superklara så kallade "kristallina".

Vidare finns problem med färgskikt som håller på att lossna, vilket kan bero en mängd orsaker, som fukt och dåligt montering på spännramen, som kan orsaka bubblor i duken, vilket i sin tur kan få färgen att lossna.

Hur påverkar ert arbete konstverken rent värdemässigt?

Kan man rädda en signatur?

Om en målning drabbas av fukt riskerar duken att krympa och färgskiktet lossna från duken. Då är det väldigt viktigt att en konservator säkrar varje millimeter av originalet av den målade ytan, vilket sker med hjälp av speciella bindemedel, för att undvika att signaturen går förlorad.

När man ska äkthetsbedöma en målning spelar ofta konservatorer en avgörande roll. Berätta!

Det visade sig till slut att de var ett samtida porträtt av Drottningen, troligtvis utfärdat i Rom.

Vad använder du för metoder att säkerställa en målnings ålder?

Man ser även vilka metaller som finns i färgpigmenten, om de är kemiska eller om de är organiska. Vissa pigment har bara funnits under särskilda tidsepoker, vilket gör det lättare att tidsbestämma men också komma närmare sanningen om vilken konstnär det är som målat verket i fråga.

Då börjar man titta igenom förstoringar bland annat med hjälp av mikroskop, men vi skickar även vissa verk till fysiker och kemister,våra samarbetspartner i Italien.

Kan du ibland avråda kunder från att restaurera en målning?

Likaså om en målning aldrig tidigare varit åtgärdad och den mår absolut bra, då finns det ingen anledning att göra något, men det händer väldigt sällan, tyvärr. Ofta har fina målningar hängt i borgliga miljöer där det finns spår av en annan värld, såsom sot, spår efter rökning och så vidare.

Arbetar du även med samtida konstverk?

Genom att jag har arbetat om konservator för Moderna museet, har jag införskaffat erfarenhet av att konservera moderna konstverk också.

När det kommer till modern och samtida konst har konstnärer ofta använt material som inte är beprövade och som många gånger inte passar bra ihop, vilket leder till problem som deformationer och brister, reaktioner som ofta äger rum inom kort tid efter att konstverket lämnar konstnärens ateljé.

Det är därför modern och samtida konst behöver extra tillsyn, och det är därför det är viktigt att se över konsten regelbundet.

Vilket är det svåraste verket du tagit dig an?

Har du någon favoritkonstnär?

Vad är det roligaste med ditt arbete?

Mötet. Både med kunderna och med konsten.

Att kunna bevara konstarvet till kommande generationer är få förunnat, och jag känner mig lyckligt lottad. Att kunna forska kring äkta och falsk konst som jag gjort de senaste åren är otroligt spännande, och medför många resor till Italien, vilket jag inte har något emot.

Vad gör du en ledig söndag?