I Sydeuropa är påsken idag betydligt mer förankrad i den kristna läran jämfört med i Norden. Men även här firar vi årligen högtiden med kristna traditioner. Barnebys har i samband med Duran Arté y Subastas auktion den 30 april valt ut några klassiska religiösa motiv för att bena ut betydelsen av dessa.

Jungfru Maria

En av kristendomens mest framträdande gestalter är utan tvekan jungfru Maria. Trots att Maria spelar en betydande roll i den kristna föreställningsvärlden nämns hon endast ett fåtal gånger i Nya Testamentet – men där jungfru Maria saknas i litteraturen kompenseras hon i bildkonsten och har alltså skildrats otaliga gånger i konstens historia. Mariabilder har förekommit inom den kristna konsten sedan 400-talets inledande år och är ett av de allra vanligaste kristna motiven.

Eftersom att jungfru Maria lyfts fram i egenskap av Jesus mor skildras hon oftast som en symbol för moderskapet med Jesusbarnet i sin famn, som Maria Eleousa (Guds ömma moder). Skildringar likt målningen ovan kallas ofta misericordiabilder, där jungfru Marias mantel erbjuder människorna skydd och trygghet.

Under 1500-talet uppstod en ny typ av Mariabild, kallad immaculata conceptio. I dessa bilder skildras Maria ensam, utan Jesusbarnet som det ultimata kvinnoidealet – ingen annan kvinna än en fullkomlig sådan var värdig att frambringa Guds son. I dessa bilder porträtteras Maria nästan alltid omgiven av änglar (Maria Regina) med händerna sammanförda i bön, och ibland trampandes på en orm.

Maria Magdalena

En av påskdagens huvudpersoner är utan tvekan Maria Magdalena, den främsta av Jesus kvinnliga lärjungar och enligt den kristna läran den första att upptäcka Jesus tomma grav och en av de som såg honom återuppstå. Eftersom Maria från Magdala har tolkats som både Maria i syskonparet Maria och Marta men också som den synderska som beskrivs i Lukasevangeliet, har bilden av Maria Magdalena förändrats över tid och beroende av tolkning. Idag åtskils dessa kvinnor i den kristna tron och uppfattas som olika personer.

Maria Magdalena skildras ofta tillsammans med en dödskalle, vilken då representerar livets förgänglighet. Andra gånger porträtteras hon tillsammans med sitt helgonattribut, ett smörjelsekärl, eftersom det ska ha varit Maria Magdalena som smörjt Jesus fötter med balsam.

Vill du veta mer om ikoner? Klicka här.

Jesus Kristus

Jesus är, efter sin mor jungfru Maria, den mest avbildade inom den kristna tron. De allra äldsta härstammar från omkring år 200 e.Kr, men det är inte förrän omkring 400-talets som Jesus porträtteras så som vi känner igen honom idag – men långt, lockigt hår i mittbena och med ansiktet prytt av skägg. Under den sena medeltiden skildrades Jesus allt magrare, som ett tecken på det lidande han genomgick under sitt liv.

Inte sällan avbildas Jesus framifrån, ofta med gloria. I den medeltida konsten var glorian alltid en korsgloria, där Fadern, Sonen och den heliga Anden representeras av varsin arm. I många porträtt skildas Jesus tillsammans med ett strålande hjärta, antingen på sitt bröst eller hållandes det i sin vänstra hand. Jesu hjärta är en symbol för Jesus eviga kärlek, den gudomliga kärleken.

En annan populär skildring av Jesus är dennes återuppståndelse, då Jesus återuppstod på påskdagen, den tredje dagen efter att han korsfästs. Jesus skildras ofta i vitt, en symbol för renhet och pekandes den rätta vägen.

Samtliga målningar säljs den 30 april då Duran Arté y Subastas aprilauktion går av stapeln. Auktionens samtliga utrop hittar du här.