Titta en bil. Tut tut!

Gjafiskt.

Många fäjjer!

Vaj e dockojna?

Fäj.

Fojm.

Lila!

Bygga!

Sväje!

Åka bil!

Teletubbies!

Titta tv.

Smester!

Solen.

Kommentarer