Vi har några designers som balanserar på den linjen. En av dem är Diana Orving. Hon har valt att lägga sin Fashion Show utanför modeveckans självklara område. Högt uppe på Absolut Art Baren - Exopark, som inte är skyddat från regn eller vind, ska hon vissa din sommarkollektion imorgon.