För några år sedan kom boken Kärleken till Frank av Nancy Horan. Det är en dokumentärroman som utspelar sig mellan 1907-1914 och skildrar mötet mellan Mamah Cheney och Frank Lloyd Wright. De möte som leder till uppbrott från deras respektive familjer för att leva ett nytt liv tillsammans.

I boken beskrivs Mamah som intellektuell, mor, feminist och översättare.  Hon översatte bland annat en essä av Ellen Key från svenska "The Torpedo under The Ark-Ibsen and Women". I denna essä analyserar Key de kvinnliga dramafigurer som Henrik Ibsen skapade, bland annat Nora i Ett dockhem från 1879.

En pjäs som Mamah troligen lätt kunde identifiera sig med, då Nora, i pjäsen av Ibsen,  lämnar sitt äktenskap som kväver henne för att söka ett liv med ett annat innehåll. Det som även Mamah gjorde då hon bröt upp från sin första man då hon funnit en intellektuell stimulans med Frank Lloyd Wright.

Ibsens pjäs handlar om att överge gamla konventioner och leva efter nya idéer och de konsekvenser det får för kvinnan - ett dilemma lika aktuellt idag som för 135 år sedan.

Guggenheim museet uppfördes 1943-59 efter ritningar av Frank Lloyd Wright.