Årets Nobels fredsprismedalj, som delas ut till Tunisiens nationella dialogkvartett den 10 december, präglades i dag på det Norska Myntverket i Kongsberg för första gången i spårbart, rättvist producerat, Fairmined-certifierat guld från en småskalig gruva.

Genom aktionen vill det Norska Myntverket och ägaren Samlerhuset-koncernen, i vilken även Mynthuset Sverige ingår, i samarbete med organisationen Alliance for Responsible Mining, sätta fokus på arbetsförhållandena i hantverksmässiga, småskaliga gruvor och den miljöbelastning de förorsakar.

Guldutvinning är en viktig inkomstkälla i många fattiga samhällen i Latinamerika, Afrika och Sydostasien. 85-90 % av allt nyutvunnet guld kommer från storskalig gruvverksamhet som övervakas av nationella och internationella normer och regler. De resterande 10-15 % kommer från småskaliga gruvor som sysselsätter över 10 miljoner människor, eller cirka 90 % av alla gruvarbetare i världen. Det är i dessa småskaliga gruvor som de största utmaningarna finns.

Den småskaliga gruvdriften sker nämligen ofta för hand under vanskliga förhållanden. Arbetet utförs av gruvarbetare som gräver, hackar och vaskar fram guldet i en process som även involverar kvicksilver, som är farligt både för arbetarna själva och för omgivningen. Den småskaliga guldutvinningen utförs ofta utan tillstånd från lokala myndigheter.

Organisationen Alliance for Responsible Mining, som är det Norska Myntverkets och Samlerhuset-koncernens samarbetspartner, arbetar för att förbättra arbetsförhållandena inom den småskaliga gruvdriften. ARM hjälper gruvorna att uppnå Fairmined-certifiering, som innebär strikta krav på arbetsförhållanden och miljöhantering. Smyckesbranschen har hunnit längre än mynt- och medaljbranschen när det gäller de här frågorna, men genom att prägla fredsprismedaljen i certifierat guld vill initiativtagarna ändra på detta och sända en viktig signal till övriga aktörer i branschen.

- Initiativet och samarbetet med ARM gäller inte endast fredsprismedaljen eller vår egen verksamhet. Vi vill sätta ökad fokus på vilken typ av guld som används inom mynt- och medaljbranschen och få flera aktörer att använda certifierat guld från små gruvor. På det här sättet kan arbetsförhållandena inom den småskaliga gruvdriften gradvis förbättras och miljön sparas, konstaterar Norska Myntverkets och Samlerhuset-koncernens ägare Ole Bjørn Fausa.

- Präglingen av Nobels fredsprismedalj i Fairmined-certifierat guld är ett viktigt erkännande för det arbete som de småskaliga gruvarbetarna utför. Deras insatser för att utvinna guld på ett ansvarsfullt sätt belönas samtidigt som omvärlden ser att det är fullt möjligt att certifiera guld från småskaliga gruvor, något som har en positiv inverkan på hela det lokala samhället. Vi är väldigt positiva till att Samlerhuset-koncernen och det norska Myntverket, i sitt uppdrag för det norska Nobelinstitutet, från och med 2015 valt att prägla fredsprismedaljen i Fairmined-certifierat guld. De föregår med gott exempel som vi hoppas andra vill ta efter, säger Kenneth Porter från Alliance for Responsible Mining.

Myntverket och Samlerhuset-koncernen har genom åren använt sig av etablerade leverantörer. Det guld som använts har i huvudsak antingen varit återanvänt, vilket är det mest miljövänliga alternativet, eller så har det kommit från stora, mekaniserade gruvor som har utvinningsavtal med myndigheterna i det land där gruvorna ligger.

Siffrorna varierar en aning, men cirka 33 % av allt guld som används idag är återanvänt medan de resterande 67 % är nyutvunnet guld. Myntindustrin förbrukade år 2014 närmare 256 ton guld, vilket motsvarar cirka 6 % av den totala efterfrågan.

- Den småskaliga gruvverksamheten står alltså för 10-15 % av den totala nyproduktionen av guld i världen, men sysselsätter hela 90 % av världens alla gruvarbetare. Flera tiotals miljoner människor berörs av detta, direkt och indirekt. Därför är det väldigt viktigt att de aktörer som använder sig av guld i sina produkter inser vilka utmaningar som finns och är beredda att agera för att förbättra situationen, säger VD på norska Myntverket, Kjell Wessel.

- Certifieringen innebär att producenter inom småskalig gruvdrift får ett rättvist pris för sitt guld samt ytterligare medel för att investera i sin verksamhet och diverse samhällsprojekt. Det gagnar såväl arbetsplatsen som gruvarbetarna själva och samhället runtomkring, förklarar Kenneth Porter.

Parterna erkänner att det är en lång och krävande process de står inför. Alternativet, att inte göra något alls, är ändå utselutet.

- Vi har insett att vi i kraft av vår position har en möjlighet att förbättra utsatta människors liv. Varje företag har ett samhällsansvar och vi anser att detta är en del av vårt. Vi bör inte heller glömma att vi tidigare haft liknande utmaningar i våra egna silvergruvor här i Kongsberg. Det gör det speciellt fint för oss att kunna lyfta upp de här frågorna tillsammans med vår ägare Samlerhuset-koncernen och ARM, säger Kjell Wessel.

Guldet i årets fredsprismedalj kommer från en liten Fairmined-certifierad gruva i Iquira, Colombia.