Concrete Matters centrerar kring den konkreta konstens roll i ett bredare konstnärligt sammanhang. Utställningen består av ett sjuttiotal verk från 1930- till 1970-tal och under dessa drygt 40 år hann rörelsen bildas, omvandlas och splittras i fler olika konstnärliga läger.

Vad är konkret konst?

Konkret konst innebär verk med icke-föreställande motiv, ofta bestående av geometriska former. Syftet med konstformen är att skapa en ytterligare verklighet mer än att vara en abstrakt version av motivet. Den konkreta rörelsen avfärdade föreställande konst och alla former av symbolism då man menade att föreställande konst skrev betraktaren på näsan och avledde människan från den egna tolkningsförmågan.

Anhängare av den konkreta konsten menade att det tredimensionella rum som konstnärer skapat på dukar genom århundraden var en illusion, en felaktig föreställning som skildrade en berättelse om världen som inte var sann. Den abstrakta konsten satte däremot människan i direkt förbindelse med världen och inte via tolkning. Likt andra avantgardistiska rörelser innefattade ambitionen även en välarbetad idévärld där manifest och visioner spelade en väsentlig roll vid sidan av det konstnärliga arbetet.

Concrete Matters

Concrete Matters visar främst konst från Latinamerika, med verk från Uruguay, Argentina, Venezuela och Brasilien. Flera konstnärer representerade är relativt okända i norden, vilket i sig gör utställningen mycket sevärd. Den brasilianska konstnären Lygia Pape kan inte påstås vara okänd, men hennes verk Ttéia 1 (2003/2012) gör Concrete Matters mycket intressant även för de oinvigda i den konkreta konstens värld. Verket består av skimrande trådar som spänts mellan golv och tak. Andra konstnärer som visas är bland andra Juan Melé, Hélio Oiticica och Lygia Clark.

I Sverige kallades den konkreta konsten kort och gott för konkretism, vilken inte avstod från alla föreställande inslag som den kosmopolitiska falangen gjorde. Svenska konstnärer som hängav sig åt det konkreta var bland andra Olle Bonniér, Otto G. Carlsund och Olle Bærtling, vilka samtliga visas på Concrete Matters.

 

Utställningen Concrete Matters visas på Moderna Museet i Stockholm 24 februari – 12 maj. För mer information, klicka här!