Enligt förslaget kommer den nya avgiften för en köpare, utöver det som klubbslaget anger, från och med 1 februari att ligga på 25 procent på de första 1 650 000 kronor istället för tidigare 830 000 kronor. 20 procent från 1 650 000 miljoner kronor upp till 25 miljoner kronor och därefter 12 procent på resterande belopp som överstiger 25 miljoner kronor.

Den avgående VD:n och koncernchefen, Bill Ruprecht, menar att detta kommer förbättra Sotheby's intäkter och stärka deras vinstmarginaler. Genom detta vill man även kunna fortsätta göra intressanta och spännande investeringar och samtidigt stödja den växande närvaron online samt deras traditionella engagemang för deras kunder världen över.

I december meddelades att även Christie's VD, Steven Murphy, skulle avgå. Den stora frågan är nu om Christie's kommer att gå i Sotheby's fotspår? Båda har kantats av liknande förändringar och står nu i liknande situationer där bådas VD snart ska lämna.