Reklammannen Johan Nord som bland annat är styrelseledamot i Sturehof och Indiska startar ett nytt galleri på Vandisvägen i Stockholm. Galleriet med det fiffiga namnet Najdron Gallery kommer ha två utställningar under våren där främst foto och illustrationer ska stå i fokus. Första utställningen sägs bli med filmregissören Johan Renck(bilden).