Sedan tidigare har besked getts att Nationalmuseum beviljats medel i regeringens budget för utökad regional verksamhet vilket Nationalmuseum riktar mot Nationalmuseum Norr. Planen är att Nationalmuseum Norr invigs i februari-mars 2018.

Under projekttiden ska det inte bara uppföras en byggnad utan utställningar med konstpedagogiska program ska planeras och testas för att utveckla en konstverksamhet av hög kvalitet. Nationalmuseum Norr är ett unikt samarbete mellan stat och region, och även unikt i den nära samverkan som projektet har med näringslivet i Jämtland och Härjedalen.