Forskare från Borsch Research and Conversation Project har fastslagit att oljemålningen från 1500-talet, "St. Antons frestelse", som man tidigare bedömt som ett lärlingsverk, i själva verket är målad av mästaren och helvetesskildraren Hieronymus Bosch, själv. Oljemålningen förmodas vara en del av ett större verk, en så kallad triptyk, och föreställer helgonet St. Anton som samlar vatten i en karaff i en flod där underliga kreatur håller till.

"St. Antons frestelse" är det andra verket av Bosch som på kort tid har identifierats. Teckningen "The Infernal landscape" upptäcktes förra året av samma grupp forskare. Nyheten är särskilt glädjande med tanke på att det tidigare endast fanns tjugofem identifierade Bosch-målningar i världen. Nu kommer de två verken vara med i en utställning, den 13 februari i Bosch's hemstad Hertogenbosch i Nederländerna för att hylla mästarens minne, då det i år är 500 år sedan som han gick ur tiden.