Skissen ser inte mycket ut för världen men den beskrivs ändå av kuratorn Xanthe Brooke på National Museum i Liverpool som "ett sällsynt exempel på ett religiöst tema av Picasso, med märkbara drag av den tidiga kubismen som konstnären var medskapare till".

Verket är daterat till 1909 och ingår i utställningen "Picasso på papper". Anledningen till att skissen ställs ut först nu är för att den varit i privat ägo hos målaren Lucian Freud, som skänkte skissen till museet.

Taggar