Tavlan köptes av konstsamlaren Neil Wilson 1989 för 5600 kronor, och har nu bedömts vara värd 860 000 kronor. Wilson blev förälskad i tavlan, och fastän att den var osignerad misstänkte han redan då att det var ett verk av den franske mästaren Paul Delaroche (1797-1856). Men Wilson lyckades inte, trots idoga försök, att få tavlan tillskriven Delaroche.

Wilson dog 2014 och hans änka bestämde sig för att återuppta undersökningen och bevisa att hennes make hade rätt om målningen, som föreställer vad som ser ut att vara en medeltida drottning som ber, i sällskap av sina jungfrur.

När BBC:s experter började gräva i saken visade det sig bland annat att målningen i själva verket föreställer drottningen av Ungern och Saint Amelie, och att Delaroche målade den på uppdrag av Frankrikes kung Ludvig Filip I. Det var en gåva till hans fru, drottning Marie-Amelie, som ansåg hennes namne Saint Amelie vara hennes skyddshelgon.

Ytterligare efterforskningar visade också att originalmålningen hade använts som mall till ett stort, glasmålat fönster i drottningens kapell vid hennes sommarbostad, Château d’Eu i Normandie.

Man lyckades också fastslå att tavlan hade restaurerats, men till stor del av Delaroche själv, vilket ökade målningens värde.

För en vecka sedan rapporterade Barnebys att en tavla som Lucian Freud förnekat bekräftats vara äkta i samma program. Här kan du läsa om händelsen.