Samtliga tre verk av Monet är daterade till 1868 och tros ursprungligen ha varit en bröllopsgåva till Anne-Marie Durand-Ruel, som var barnbarn till Monets gallerist Paul Durand-Ruel. De två pastelmålningarna har länge varit välkända till skillnad mot den tredje som först nu har dokumenterats och tillskrivits Monet. Det tredje verket är en skildring av fyren på piren vid Le Havre i Normandie, samma plats där Monet växte upp. Samtliga tre verk kommer visas upp på Masterpiece London där de säljs för drygt 18 miljoner kronor.

Läs mer om Masterpiece London här!