En ung fotograf på frammarsch som jag tänker mig kan vara värd att ha i minnet är Olivia Locher som är bosatt i NYC och har en bakgrund från School of Visual Arts och just nu deltar  i en grupputställning på Steven Kasher Gallery i NYC som också representerar hennes konstnärskap. Olivias bildsviter präglas av en humoristisk inramning som ofta saknas inom det iscensatta samtidsfotot och ett gott exempel på detta är serien I Fought the Law som tar avstamp i gärningar som är kriminaliserade i olika stater i USA.

Det är fråga om de märkligaste och galnaste brotten; alldeles sinnes att det överhuvudtaget rör sig om brott men det är väl också följden av lagstiftning på regional nivå i ett redan på många sätt märkligt land.

I Tennessee är det olagligt att sälja ihåliga timmerstockar