Trots en viss avmattning på den globala konstmarknaden under 2015, fortsatte onlinemarknaden att växa med upp till 24%, vilket innebar en omsättning på 3,27 miljarder dollar*. Vad som på många sätt är spännande med denna siffra är att det nedre prissegmentet på konstmarknaden tycks vara mer motståndskraftig mot en avmattning än verk från den mellersta till högre prisklassen. Detta kan vara en indikation på att förstagångsköparna främst använder sig av onlineplattformar vid sitt första köp.

Under de kommande tolv månaderna uppgav 92% av konstköparna att de räknar med att köpa mer eller lika mycket konst på nätet, vilket år 2020 kommer motsvara en omsättningen om ca 9,58 miljarder dollar för konst köpt online.

Generation Y och nya köpare

Rapporten tar hänsyn till att försäljningstillväxten i det nedre prissegmentet på onlinemarknaden för konst kommer från en helt ny generation konstköpare (Generation Y) som ännu inte gått att kartlägga fullt ut.

Bland yngre konstköpare uppges 43% handla direkt på nätet, vilket innebär att en digital närvaro idag är avgörande för att nå nya köpare. Investeringar i e-handel har gett utdelning till både Sotheby's och Christie's, som båda har investerat stort i sin digitala närvaro för att möta efterfrågan hos de allt fler konstsamlarna som föredrar att köpa online.

Sotheby's redovisade en onlineförsäljning på över 100 miljoner dollar under 2015. 32% av onlinebudgivarna var dessutom nya kunder till Sotheby's och totalt sett ökade antalet onlineköpare med 39%. Ett tydligt exempel på detta var under deras auktion Return of the NIGO i december förra året, där en privatsamling med Star Wars-memorabilia klubbades online och där uppskattningsvis 87% av budgivarna var helt nya kunder till Sotheby's.

År 2015 rapporterade Christie's en total onlineförsäljning på strax under 40 miljoner dollar varav onlinehandeln uppgick till 10%.

Bortser man från budgivarna hos dessa mäktiga auktionshus uppgav 19% av 35-åringarna att de köpt sitt första konstverk online. Onlineauktionerna hos auktionshus som Auctionata och Paddle8 såg under 2015 en fördubbling av antalet onlineförsäljningar, då även de lockat nya köpare.

Plattformar som Barnebys bidrar till att allt fler auktionshus överger de traditionella budsystemet till förmån för onlinehandeln. Ett på många sätt gigantiskt steg mot en global marknad för konst- och samlarföremål.

#Artonline: Sociala medier

Det går knappast att tala om Generation Y utan att ta hänsyn till kraften i sociala medier. Bara i år uppger 31% att sociala medier påverkat deras konstinköp jämfört med 24% från år 2015. Inflytandet är särskilt högt bland nya köpare där 38% uppger att sociala medier påverkat deras beslut om vad de ska köpa.

Facebook och Instagram är de främsta sociala media-plattformarna för konstköpare. Majoriteten av de gallerier som marknadsför sig på nätet använder sig främst av Facebook, Twitter och Instagram.

Med 400 miljoner aktiva användare per månad har Instagram blivit världens snabbast växande mobilapp för bilddelning. Instagram blir även allt mer populärt bland konstköparna där uppåt 48% av de tillfrågade uppger sig vara användare jämfört med 34% under 2015. Samma trend återfanns även bland yngre köpare, där 65% sa sig använda Instagram för konstrelaterade ändamål.

Plattformar

The Hiscox Online Art Sales Platform Ranking grundar sig på svaren från 672 konstköpare kring deras besök och inköpsvanor samt deras uppfattning och tillfredsställelse av att besöka och köpa från olika plattformar. **

(Slutligen) Mobilen!

En annan viktig sektor för onlinemarknaden är köparnas mobilbeteende. Allt fler använder idag mobilen vilket gör det till ett viktigt vapen i kampen om köparna.

...Och gallerierna?

Sakta men säkert har även gallerierna fått anpassa sig till onlineköparnas beteende. 28% av de tillfrågade sa sig erbjuda sina kunder möjligheten att köpa och betala direkt på nätet, vilket är en ökning mot den senaste undersökningen 2013 då enbart 22% gjorde det. Onlinehandeln skapar en ny väg för gallerier att ta sig in på den globala konstmarknaden och dess växande antal återkommande köpare.

59% av de gallerier som säljer konst på nätet sa sig ha upplevt upprepade köp och lojala konstköpare. Den transparens som finns online är en bidragande faktor för lojaliteten hos köparen. 52% av gallerierna uppgav också att deras onlineförsäljning främst kom från internationella kunder, vilket tyder på att online-konstmarknaden är en viktig kanal för gallerier att bredda sin internationella och inhemska kundbas.

82% av gallerierna sa att det genomsnittliga priset på transaktioner på nätet låg under 10 000 pund, en ökning från 77% år 2013. Det tyder även här på att onlinemarknaden för konst fortsätter att tillgodose det lägre prissegmentet på konstmarknaden, som också är den viktigaste faktorn för att locka nya- och förstagångssamlare.

Trots att de flesta transaktioner förblir under 10 000 pund, säger sig 42% av gallerierna se en ökad villighet bland sina kunder att spendera mer pengar på att köpa konst på nätet, vilket skulle kunna tyda på att köparna inom detta prisintervall flyttar upp den genomsnittliga prisklassen i takt med att deras förtroende ökar.

 

* Alla siffror från i rapporten är från The Hiscox Online Art Trade Report 2016, som kan läsas i sin helhet här.

** På grund av karaktären av rapporten (där 81% är europeiska och amerikanska konstsamlare), är den sannolikt inriktad mot online-plattformar baserade i dessa länder. Rapporten återspeglar därför nödvändigtvis inte populariteten av inhemska onlineplattformar i länder som Kina, eller online-plattformar som omfattar ett bredare spektrum av samlarobjekt eller där konst är en mindre del av den totala inventeringen.