När Uppsala Auktionskammare ropar ut sin månadskvalitet är det 1013 föremål som söker nya ägare. Av dem kommer 255 föremål från Orienten och då framför allt Kina. Frågan är om intresset och köpkraften är lika stor idag som för ett år sedan.

Vas_Kina_Uppsala-Auktionskammare_Magnus-Bexhed_Intervju Kinesisk vas med sigillmärke i botten

Magnus Bexhed, VD Uppsalas Auktionskammare, håller intresset fortfarande i sig?
-
Jag upplever att intresset fortsätter vara stort för det kinesiska konsthantverket och även konsten. Vår förra onlineauktion gick otroligt bra för den orientaliska avdelningen. Däremot börjar de kinesiska kunderna bli mer kräsna. Man söker hög kvalitet, däremot är åldern inte lika viktigt. Ett föremål behöver inte vara antikt.

Vart kommer alla dessa tusentals och åter tusentals kinesiska föremål ifrån?

- Drar man paralleller med den ryska marknaden som Uppsala Auktionskammare framgångsrikt arbetat aktivt med så ser vi lite samma mönster. Många av föremålen kommer från ingenjörer, missionärer och handelsmän som köpte föremål i slutet av 1800-talet och första decennierna på 1900-talet när de var på plats i de olika länderna och sedan tog med sig hem till Sverige. Idag är det arvingar, barn och barnbarn som säljer. Men även är det förstås föremål som kom hit tidigare med det Svenska Ostindiska kompaniet under 1700-talet och början på 1800-talet.

Figurin_Kina_Uppsala-Auktionskammare_Magnus-Bexhed Något som överraskat prismässigt de senaste åren är ofta figurer i brons

 

Hur arbetar ni för att nå de kinesiska köparna?

- Vi var tidigt ute med att göra en separat katalog för det kinesiska precis som vi gjorde med den ryska konsten och konsthantverket. Dessutom har vi arbetat väldigt aktivt på plats i Kina genom att inte bara besöka utan även ställa ut på mässor i Hong Kong och Peking. Vi annonserar bland annat i kinesisk fackpress och använder nätet för att hitta kinesiska köpare.

 

Tulpanvas_Uppsala-Auktionskammare_Intervju-med-Magnus-Bexhed Med tanke på antal tulpaner som får plats i den kinesiska tulpanvasen så förstår man hur värdefulla även tulpanerna var

 

När jag själv arbetade på auktionshus en gång i tiden så var det mest engelsmän, brassar och portugiser som köpte kinesiska antikviteter. Är de fortfarande aktiv köpare, eller är det bara kineser som köper tillbaka sitt kulturarv idag?

- De finns kvar, men de har allt svårare att vinna budgivningarna på grund av kinesernas köpiver och starka ekonomi. I de fall de köper är det sällan dem som är slutkunder, utan varorna går ofta vidare till Kina eller kineser boende i utlandet. Det finns budgivare från alla kontinenter utom Antarktis på våra auktioner. Av Uppsala Auktionskammres auktioner är det 70% värdemässigt av auktionerna säljs till utländska kunder.

Bojan_Kina_Uppsala-Auktionskammare_Kinesiskt-på-auktion_Intervju-med-Magnus-Bexhed Kinesisk bojan med lock säljs på Uppsala Auktionskammares Månadskvalitet

Kommentera