I veckan utfärdade organisatören Reed Exhibitions ett pressmeddelande med nyheten att Paris Photo LA läggs ner. Det tråkiga beskedet följs av nyheten att även Los Angeles upplagan av FIAC (International Contemporary Art Fair) upphör.

-Avsaknaden av en mogen marknad i Los Angeles vad gäller konstmässor av denna storlek och omfattning har drivit oss till att fatta detta svåra beslut, berättar Jean-Daniel Compain, vice VD vid Reed Exhibitions i Frankrike.

"Trots att det inte råder brist på konstsamlare i Los Angeles och Kalifornien som närvarar vid internationella konstmässor, så är försäljningssiffrorna för låga för att just Paris Photo LA ska kunna fortgå och för att vi ska kunna erbjuda våra utställare de bästa förutsättningarna vad gäller att hämta hem det fulla värdet av deras investeringar."

Trots det tunga bakslaget, finns ännu hopp för att konstmässan kan expandera utanför Paris. Paris Photo har dock haft en svår uppförsbacke. Utöver svårigheten att som icke-amerikansk mässa etablera sig och finna sin plats bland mängden av internationella mässor i USA, blev Paris Photo förra året tvungna att stänga då mässan sammanföll med terrorist-attackerna i Paris.

Den tjugonde upplagan av Paris Photo är planerad att hållas i Grand Palais i Paris mellan den 10-13 november, 2016.