Patti Smith föddes 1946 i Chicago och har i nästan femtio år bidragit med sin poesi, konst, litteratur och musik till kulturvärlden. Hon har som konstnär arbetat nära fotografen Robert Mapplethorpe och hennes album Horses (1975) kom att bli otroligt viktigt för den moderna musikhistorien. 2011 var hon i Sverige för att ta emot Polarpriset. Hon är även aktuell med boken M Train som gavs ut 2015 och gästade den här veckan Bokmässan i Göteborg i ett seminarium med ärkebiskop KG Hammar om liv och litteratur.

Bild från Kulturhuset. Bild från Kulturhuset.

Temat för utställningen Eighteen Stations återspeglar de teman som går att återfinna i boken M Train. Patti Smith ger oss berättelser och minnen samt reflekterar över tiden och människor som en gång funnits i den, eller platser hon en gång varit på. Hur konsten och litteraturen kan inge hopp är ett centralt tema och i boken ingår även en stor mängd av Smiths fotografier; självporträtt, bilder från platser hon besökt, konstnärers och författares ägodelar eller gravplatser.

Lördag den 24 september hålls ett samtal mellan Patti Smith och Moderna Museets chef Daniel Birnbaum på Stora scenen på Kulturhuset. Här kan du läsa mer om utställningen!