Jag minns själv, från mina år på Bukowskis, hur Peter Wallenberg och Bukowskis intendent Susan Silfverstolpe ofta gick runt i lokalerna när vi andra, en efter en började droppa in till jobb. Då kunde de redan ha varit igång en timme eller två för att i lugn och ro ha gått igenom den aktuella auktionens toppnummer.

Peter Wallenbergs Silversamling är unik och bjuder på en intressant bredd som spänner över flera århundraden och samtidigt fokuserar på det högklassiga konsthantverket.

- Det har varit ett oerhört stimulerande uppdrag att i mer än 40 år ha deltagit i Peter Wallenbergs samlande. Det är vår förhoppning att hans silver kommer att väcka det intresse det förtjänar. Låt inte de stora silversamlarnas tid vara ett avslutat kapitel, uppmanar Susan Silfverstolpe som har varit en stor del i uppbyggandet av Wallenbergs omfattande samling.

Silverintresset väcktes i London på 1960-talet och var då främst inriktat på det engelska tidiga silvret. Först på 80-talet riktades hans fokus mot det svenska 1600- och 1700-talssilvret, som kom att utgöra den största delen av hans samling. Till slut omfattade samlingen 300 noga utvalda föremål av högsta kvalitet, varav ett 60-tal nu säljs på Bukowskis.

Hemma i Sverige på 1970-talet blev han en återkommande gäst på Stockholms auktioner. På jakt efter engelskt silver satt han själv i salen för att bjuda. Kunnigt och passionerat trotsade han den professionella handeln. De bästa engelska köpen, som han gjort i London var utgångspunkten för hans samlande. När Peter Wallenberg på 1980-talet flyttade till familjeegendomen Malmvik på Lovö förändrades samlingens fokus och inriktning. Därefter är det främst mot svensk silverkonst från 1600-talets barock fram till 1700-talets gustavianska epok som Peter Wallenberg riktar sitt intresse och sin samlariver.

- Det har varit otroligt kul och inspirerande att få botanisera bland alla fina detaljer. Rokokokannorna är som bländande skulpturer!, säger Anna Wehtje, nuvarande intendent för silveravdelningen på Bukowskis.

Samlingen innehåller bara det bästa av det bästa, vilket även var Peter Wallenbergs ledord när han begav sig ut på silverjakt hos auktionshusen. Nu har du själv chans att köpa något av de cirka 60 mästerverk som når auktionen genom Bukowskis försäljning i juni.