Samlingen som innehöll inte mindre än fyra viktiga verk av nittonhundratalets främsta konstnär, Pablo Picasso, klubbades för drygt 39 miljoner kronor, varav de fyra verken av Picasso stod för 33 miljoner kronor.

Auktionens klo var målningen ”Fillette au béret” föreställande ett porträtt av en flicka i blå basker av Pablo Picasso, vilken ropades ut för 12-18 miljoner kronor, men såldes(inkl provision) för 26 215 000 kronor.

Annars var en av de främsta målningarna dock Pablo Picassos verk ”Nus”. Blandtekniken kom till under konstnärens näst sista levnadsår och visar vilken skärpa konstnären hade under hela sitt konstnärliga liv. Utropet som var ganska blygsamt satt, 3-5 miljoner kronor, överstegs rejält efter en intensiv budgivning och klubban landades först på 8,6 miljoner kronor. Vilket innebär dryga 10,5 miljon för köparen att betala. Ytterligare två originalverk av Pablo Picasso ”Femme nue se coiffant” och “Le repos” såldes för miljonbelopp.

Hela världen var uppkopplad, varför man även valt att lägga auktionen kvällstid. Uppsala Auktionskammares VD Magnus Bexhed agerade auktionist under den spektakulära kvällsauktionen i Uppsala och säger efter avslutad auktion:

- Jag och mina kollegor på Uppsala Auktionskammare känner efter kvällens auktion en stor glädje över resultatet som vida överträffade förväntingarna. Det enorma intresse som samlingen rönt både internationellt och nationellt visar att Sverige och Uppsala Auktionskammare är en stark marknadsplats för konst av toppklass, säger Magnus Bexhed, VD på Uppsala Auktionskammare.

Även Marc Chagalls ”La Thora” får räknas till ett av auktionens verkliga mästerverk. Hade motivet innehållit en tydligt kvinnogestalt föreställande Marcs hustru Bella istället för en ängel hade det blivit minst en miljon ytterligare. Nu föll klubban på 4,8 miljoner, mot utropet 3-5 miljoner kronor, vilket innebär närmare 5,9 miljoner för köparen.

Totalt såldes The Neuman Collection för närmare 48 miljoner kronor inklusive provisioner mot utropet 21,9 miljoner kronor.