Eadweard Muybridge föddes 9:e april 1830 i England. Vid 20 års ålder immigrerade fotografen till Amerika.

1879 var Muybridge den första att kunna konstatera att hästens hovar faktiskt befinner sig i luften samtidigt under galopp. Genom att fota i en tät frekvens kunde alla rörelser tydligt ses i hästens mönster.

Över de kommande åren kom Muybridge att producera tusentals fotografier som visar rörelse. Han publicerade flera böcker och föreläste om sin fotometod och visade sina bilder genom att använda sig av den egenuppfunna projektorliknande apparaten, ”the Zoopraxiscope”, för att ge intrycket av rörelse.

Eadweard Muybridge rörde sig mellan vetenskapen och konsten, och har bidragit enormt inom båda fällt.

Muybridge foton av en springande buffalo, sammansatta.

Hos Barnebys hittar du alla Eadweard Muybridges sekvensfotografier tillgängliga på auktion.