Välkommen till Barnebys Peter! Du arbetar som brottsutredare av konstförfalskningar, hur länge har du gjort det?

- Jag har under hela mitt vuxna liv varit intresserad av konst och samlar även själv. Från 2002-2007 var jag stationerad i Ryssland och kom då in på detta område genom olika fall som jag utredde tillsammans med rysk polis. Min nuvarande tjänst har jag haft sedan 2012 då jag slutade jobba internationellt.

Hur många arbetar med detta?

- Jag är den enda i Sverige som arbetar som brottsutredare av konstförfalskningar på heltid, jag är knuten till godsspaningsenheten i Stockholm som hanterar fall med stulen konst och andra värdeföremål. Ofta opererar förfalskarna över geografiska gränser och därför brukar jag vid ungefär 50 procent av fallen behöva involvera Interpol för att få internationell rättshjälp. Utan deras hjälp skulle arbetet inte fungera.

Hur kommer det sig att du är den enda?

- Dessa brott har dessvärre kommit att betraktas som något av ett "lyxbrott" och straffen blir oftast blir väldigt låga, då brotten inte prioriteras. Dessutom finns inte konstförfalskning med i svensk lagstiftning, istället lagförs man för bedrägeri eller för signaturförfalskning eller båda i kombination. Att förfalska konst till ett värde av en miljon kan ge samhällstjänst i en vecka medan en person som smugglar narkotika till samma värde kan få 15 års fängelse. Jag ser det därför som min främsta uppgift att få bort den förfalskade konsten från marknaden.

Hur många fall har du hand om per år?

- Det är ett 50-60-tal fall per år och brukar röra sig om ett värde på ungefär tio miljoner kronor årligen om konsten varit äkta. Varje ärende kan sedan omfatta flera verk, denna vecka ska jag till exempel hämta 14 konstverk som ingår i ett och samma ärende och nyligen hade jag även ett fall som innefattade fem förfalskade målningar av Jenny Nyström.

Vilken konstnär är den mest förfalskade?

- Bengt Lindström, även om det sjönk något efter Uppdrag Gransknings reportage för ett par år sedan. Just nu har vi även haft flera fall med förfalskade verk av Jenny Nyström, men ofta är det tillfälligheter som gör att en konstnär dyker upp lite extra en viss period för att senare försvinna. Man kan dock säga att den förfalskade konsten utgörs till ungefär hälften svenska och hälften internationella konstnärer.

Hur får du kännedom om förfalskade målningar?

- Huvuddelen kommer ifrån de stora auktionshusen, som kontaktar mig när de får in misstänkt förfalskad konst. En del verk kommer in genom dödsbon och vi får även kännedom om förfalskningar genom att konstkunniga privatpersoner hör av sig, som sett tvivelaktiga målningar på nätet. Vi har till exempel nyligen sett ett flertal fall med målningar av konstnären Henning Hougaard, vars verk råkat ut för förfalskare som försökt sälja dessa på olika nätauktioner. De har då använts sig av hans målningar men låtit skrapa bort eller måla över Hougaards signatur för att istället ersätta den med en förfalskad signering av Mosse Stoopendaal och ibland även Bruno Liljefors.

Vad händer med den konst som beslagtas?

- Vi brukar presentera hela utredningen för dess ägare som då får frågan om hurvida man gör anspråk på konstverket eller inte. Om ja, går det vidare till domstol som får besluta om målningen ska förstöras, falskstämplas och få sin signatur borttagen eller om ägaren ska få tillbaka verket precis som det är. Om domstolen beslutar om att målningen ska förstöras kan polismyndigheten ansöka om att få behålla verket som ett referensexemplar inför framtida utredningar. Om man inte gör anspråk på konstverket förverkar polismyndigheten detta själv.

Vad kommer du skriva om i din blogg på Barnebys?

- Jag kommer framförallt berätta om tidigare brottsutredningar men även dela med mig av brottsförebyggande återgärder kring vad man kan tänka på innan man köper en målning.

 

Ni kommer kunna följa Peter Lloyd här!