Drottning Anne var andra maka till Henrik VIII av England och mor till Elisabet I. Kungen var från början gift med Katarina av Aragonien, ett äktenskap han försökte annullera då han förälskade sig i Anne. Påve Klemens VII var dock inte särskilt förtjust i denna tanke, vilket kom att leda till brytningen mellan den Romersk-katolska kyrkan och England. Under deras två år långa äktenskap nedkom Anne med den dotter som senare kröntes till Drottning Elisabet I. Då hon under dessa två år inte lyckades ge kungen en son dömdes hon, trots vag bevisning, till döden för incest, högförräderi och äktenskapsbrott.

Kort efter att man låtit halshugga henne försökte man radera henne ur historien. Man har därför  fram till idag bara haft ett portätt bevarat som man med säkerhet vet föreställer Anne. Det finns på en blymedalj på British Museum i London, men nu tror sig dock forskarna att hittat ytterligare ett porträtt. Det upptäcktes av Professor Amit Roy-Chowdhury på University of California efter att en av hans elever undrat över om modern teknologi för ansiktsrekognoscering fungerade på konsthistoriska målningar. Efter att ha jämfört medaljen med ett stort antal målningar från denna tid, hittade man till slut en målning som tycks stämma överens. Det porträttet finns idag på Bradford Art Galleries and Museums.

Det visade sig även att ett stort antal målningar som man tidigare trott har föreställt Anne sannolikt inte är så. Detta beror på att synen på Anne ändrades efter att hennes dotter Elisabet I blivit drottning.