Efter många år till sjöss levde Primus Mortimer Pettersson, diagnosticerad med schizofreni, på Frösö mentalsjukhus där han blev kvar fram till sin död 1975. Hans liv som sjöman i ungdomen inspirerade hans högst personliga bildvärld. Det stora genombrottet kom först 1966 när han presenterades med en separatutställning på Svensk-franska konstgalleriet i Stockholm. Tillsammans med sin vårdare och vän Henrik Walltin reste Primus Mortimer Pettersson sedan ut i världen och deltog i samlingsutställningar i Louisiana, Basel och Madrid.

Tämligen okänd under större delen av sitt liv räknas han idag till en av Sveriges främsta naivister. Bo Knutssons konst- & antikhandel ställer på Antikmässan ut 25 målningar och tre skulpturer varav några är mycket representativa.

Bo Knutsson – vad är det med Primus Mortimer Pettersson som fängslar?

- Han är vad man brukar kalla en naiv - han hade ingen konstnärlig skolning alls utan har själv tillägnat sig den naiva stilen. Till skillnad från många utbildade konstnärer som väljer att måla naivistiskt, går Primus från sin sjukdomsbild och börjar måla och rita och skapa en egen bildvärld som delvis är en fantasivärld och delvis avbildar det han ser runtomkring sig. Men även det avbildade svenska landskapet han målar är mycket eget, till exempel blandar han in element som egyptiska pyramider.

Hör Bo Knutsson berätta mer om Primus Mortimer Pettersson på Antikmässans scen på fredag den 13/2 kl. 17.00 och lördag den 14/2 kl.14.00