De flesta av oss har bara två bilder av denna enorma kontinent. Den första: ett krigens, svältens och katastrofernas Afrika. Det är oftast den bilden som förmedlas via media. Nödens och dödens Afrika. Det är en bild av Afrika jag själv har bidragit till att befästa och bekräfta, som fotojournalist på Expressen under 90-talet. Den andra bilden är det pittoreska Afrika; lejonen, elefanterna och savannen. Vi pratar fortfarande om "Afrika" som vore det ett enda land. Men de 55 länderna som utgör kontinenten har vart och ett sin egen historia, sin egen karaktär och sin egen utveckling.

- Jag har länge känt ett behov av att nyansera och berika den ensidiga bilden genom att visa ett annat Afrika, okänt för många västerlänningar: det urbana Afrika. Ett Afrika som just nu växer i rekordfart, säger Jens Assur.

Afrikagrupperna arbetar med att förändra den ofta stereotypa bilden av Afrika som finns i Sverige idag. Afrikagrupperna samarbetar med fotografen Jens Assurs under hans utställning "Africa is a Great Country". Utställningen utmanar och provocerar västvärldens bild av Afrika både genom utställningens titel men också genom dess bilder. Afrika är en hel kontinent och utställningen visar ett Afrika med städer, infrastruktur och en växande medelklass. Afrikagrupperna vill vara med och skapa en bild av en kontinent som lever, utvecklas och är i ständig förändring.

De storskaliga fotografierna visades på Liljevalchs konsthall i Stockholm, samt på vandringsutställningen "Africa is a Great Country" som visades i flera svenska städer 2013-2014.

Försäljningen av katalognummer 808 - 810 är ett samarbete mellan Afrikagrupperna, Jens Assur, Barnebys och Uppsala Auktionskammare. Auktionen äger rum den 3 december.

Här hittar du fotokonstverken av Jens Assur hos Uppsala Auktionskammare!