Förutom auktionsrekordet för Hilding Linnqvists målning slogs även rekord för GAN, i och med försäljningen av "Sjömän i Gröna Lunds tivoli II"(Matroser i Gröna Lund II") från 1918. Det klubbade priset landade på 6,6 miljoner kronor.

I övrigt var det inte så många överraskningar förutom att avdelningen för grafik gick generellt bra. Bland det utländska måleriet överraskade Fernard Légers akvarell "Deuville"(Le Siesta) som klubbades för 620 000 kronor mot utrop 200-250 000 kronor, liksom en blandteknik av Friedensreich Hundertwasser klubbades för 760 000 kronor mot utrop 350-400 000 kronor. Bland de dyrare utländska målningarna hörde även ett porträtt av en kvinna med solfjäder av Alberto da Veiga Guignard som även den klubbades för 760 000 kronor mot utropet 150-175 000 kronor.

Sett till antalet, var återropen för det "övre mellansegmentet" något besvärande, men slutgiltigt resultat blir spännande att följa under morgondagens auktion med möbler, konsthantverk och inte minst den upphöjda svenska textilskatten som går under klubban.