René Magritte föddes år 1922 även om folkbokföringen hävdar annat.* 24 år gammal upptäckte Magritte en reproduktion av Giorgio de Chiricos Song of Love genom sina två vänner Marcel Lecomte och E.L.T. Mesens vilka redan förlorat sig själva i surrealismens förtrollande värld.

“My eyes saw thinking for the first time,” förklarade den unga konstnären som innan denna livsförändrande händelse, ägnat sig åt dekorativt måleri och att illustrera  affischer - mer som ett sätt att uttrycka sig än för nödvändighetens skull. Hans far var en framstående affärsman vars verksamhet garanterade Magritte ett liv i överflöd i en borgerlig miljö. En värld av plommonstop, inget mindre.

Bland molnen

Trots familjens goda ekonomiska förutsättningar kan man inte påstå att Magritte hade en molnfri barndom. År 1912, när Magritte bara var fjorton år gammal, begick hans mor självmord i floden Sambre i Belgiens Pays Noir.

Hans mor hade lidit av psykisk ohälsa under många år och hade tidigare försökt avsluta sitt liv vid flera tillfällen. Självklart gjorde moderns död ett starkt intryck på den unge Magritte, även om han som vuxen förnekade alla psykoanalytiska tolkningar av hans verk. Ett för Magritte återkommande tema var övertäckta ansikten, något som många kopplat samman med den badrock som täckte ansiktet på hans döda mor när hon hittades. Huruvida den här berättelsen stämmer eller ej är dock forskare oense om.

"La grande guerre" (1964) och "Le Fils de l'homme" (1964), René Magritte. Bild via Gary Blonder "La grande guerre" (1964) och "Le Fils de l'homme" (1964), René Magritte. Bild via Gary Blonder

Magritte uppfostrades istället till stor del av olika barnflickor och fann tröst i litteratur av R.L. Stvensons, Edgar Poes, Gaston Leroux och serietidningarna Les Pied nickelés. År 1915 gav Magritte upp sina studier vid Athenaeum i Charleroi. Istället började han studera vid Académie Royale des Beaux-Arts i Bryssel där han deltog i lektioner till och med 1919, dock inte på ett särskilt skötsamt sätt. Men han deltog ändock i den symbolistiska konstnären Contant Montalds och Art Nouveau affischdesignern Gisbert Combaz lektioner. Anarkisten Georges Eekhoud, som undervisade i franska på skolan till och med första världskriget, satte även han djupa spår i Magritte. Bland de andra eleverna fick han bäst relation med Paul Delvaux och Pierre-Louis Flouquet, med vilka han tog sina första steg mot kubismen och futurismen.

Tillsammans med bröderna Pierre och Victor Bourgeois, den ena filmmakare och den andra anarkist, deltog han i publicering av magasinet Au Volant samt andra avantgardistiska publikationer. Trots att de flesta av publikationerna inte blev långlivade, gav de ny kraft åt Belgiens konstnärliga rörelser.

Georgette and Giorgio

I början av 1920-talet träffade René Magritte sin barndomskärlek Georgette Berger i Jardin des Plantes i Bryssel av en slump. De gifte sig den 28 juni 1922 och han skulle aldrig ha någon annan musa utöver sin hustru. Med Georgette och Giorgio de Chirico var alla element på plats för att konstnärens karriär skulle starta på allvar.

Le chant d'amour (1914), Giorgio de Chirico. Bild via: esquizonauta Le chant d'amour (1914), Giorgio de Chirico. Bild via: esquizonauta

Magrittes stora debut var med Jockey perdu (1926), som var både en kommentar på, och en sammankoppling av, Dada, metafysik och surrealism. Vid 1920-talets mitt, samtidigt som han producerade mängder av illustrationer för filmer, teater, bilindustrin och stora belgiska varumärken, hjälpte han till att bilda en surrealistgrupp i Bryssel med Paul Nougé, André Souris, Louis Scutenaire och Irène Hamoir.

Läs mer om surrealismen här!

Jockey perdu (1926), René Magritte. Bild via: www.renemagritte.org Jockey perdu (1926), René Magritte. Bild via: www.renemagritte.org

År 1927 flyttade han till Perreux-sur-Marne i Frankrike. Där han träffade inga mindre än André Breton, Paul Eluard, Max Ernst och Salvador Dali, med vilka han deltog i konstnärliga och intellektuella aktiviteter fram till 1930. Då den stora depressionen tvingade Magritte att återvända till Belgien, trots att arbetsmöjligheterna även i hemlandet var få, hade kännedomen om honom redan blivit stor där.

The Treachery of Images. Rene Magritte. 1928. Bild: MoMa The Treachery of Images. Rene Magritte. 1928. Bild: MoMa

Det var också under 1920-talet som René Magritte skapade The Treachery of Images (1928) vilken har blivit en av konstnärens mest ikoniska verk. Bilden av pipan med orden "Ceci n'est pas une pipe", vilket betyder "detta är inte en pipa", är lika provocerande som det är fascinerande och karaktäriserar den surrealistiska disciplinens utmanande av den konventionella tanken. Sammansättningen av element och ord som tillsammans skapar ett verk med irrationell mening ger upphov till en känsla av osäkerhet om vår egen förståelse av verkligheten.

Le Modele (1922) såldes i april 2007 för 617,000 dollar hos Artcurial och La fin du temps (1927) såldes i februari 2006 hos Christie's för 501,000 dollar. Bilder via Artcurial och Christie's. Le Modele (1922) såldes i april 2007 för 617,000 dollar hos Artcurial och La fin du temps (1927) såldes i februari 2006 hos Christie's för 501,000 dollar. Bilder via Artcurial och Christie's.

År 1933 höll han en utställning på Palais des Beaux-arts i Bryssel och tre år senare hade han sin första separatutställning i New York på Julien Levy Gallery. Det följande året besökte han London, där han gav föreläsningar och visade sina verk på London Gallery som ägdes av hans vän Mesens. Under samma tid hann Magritte både bli osams med och återuppta vänskapen med Breton samtidigt som han bidrog till flera nya surrealistisk publikationer och producerade hundratals verk.

Le promenoir des amants (1929-30) såld i februari 2007 för 1,140,000 dollar och La géante (1935) såld i februari 2002 för 736,000 dollar hos Christie's. Bilder via Christie's. Le promenoir des amants (1929-30) såld i februari 2007 för 1,140,000 dollar och La géante (1935) såld i februari 2002 för 736,000 dollar hos Christie's. Bilder via Christie's.

Fylld till brädden med poesi, lockelser, trompe-l’œil och kvickhet, var dessa verk genom sin oskuldsfulla, nästan barnsliga framställning ett yttrande för subversion och anarkism. Genom den frätande humorn i hans målningar, alltid på gränsen till det absurda, arbetade Magritte med att förstöra alla konventionella grunder för den så kallade moderna världen.

Vache-perioden

Den tyska invasionen ledde till att Magritte lämnade Belgien i maj år 1940. Under ett par månader bodde han i Carcassonne, Frankrike, där han fick sällskap med några belgiska surrealistiska vänner, vars kommunistiska tendenser redan var uppenbara.

Le Toit du monde (1945) av René Magritte såld 2017 för 3,070,000 dollar hos Sotheby's. Bild via Sotheby's. Le Toit du monde (1945) av René Magritte såld 2017 för 3,070,000 dollar hos Sotheby's. Bild via Sotheby's.

Tillbaka i Belgien, under 1940-talets mitt, ändrade René Magritte sin stil radikalt med inspiration från impressionistiska tekniker och med en fortsatt utforskning av illusionernas tema. Den så kallade Renoir-perioden - även om målaren själv åsidosatte termen - skulle följas av det som kallades vache-fasen, vilken gav upphov till omkring fyrtio luriga målningar och gouacher som bevisar rent surrealistiska influenser och syftar, än en gång till att förleda betraktaren. Den här gången för att driva med fransmännen som avsnäst honom så länge.

L'Empire des lumières (1949) såld i november 2017 för 5,429,000 dollar hos Christie's. Bild via Christie's. L'Empire des lumières (1949) såld i november 2017 för 5,429,000 dollar hos Christie's. Bild via Christie's.

Under 1950- och 60-talet började Magritte-retrospektiv organiseras världen över, framför allt i USA (MoMA, Chicago, Berkeley och Pasadena för att nämna ett fåtal), där konstnären var minns sagt populär. I november 2017 satte Magrittes verk L’Empire des Lumières (1949) nytt försäljningsrekord för konstnären när det såldes för 20,5 miljoner dollar hos Christie’s i New York. Ett år senare, i november 2018, slogs detta rekord då Le Principe du Plaisir (1937) såldes för 26.8 miljoner dollar hos Sotheby’s New York.

9930 Lot 35 9930 Lot 35

Se alla slutpriser för René Magritte här

René Magritte dog den 15 augusti 1967 och begravdes bredvid sin fru på Schaerbeek kyrkogård, strax utanför Bryssel. På Musée Magritte som är en del av Royal Museums of Fine Arts visar den belgiska huvudstaden en stor del av denna surrealistiska målares verk som exemplifierade en svårdefinierad, med högst verklig - skönhet.

* René Magritte föddes 1898 i Lessines i Belgien.

Sök efter René Magritte på Barnebys