I ett brev skrev Rut Hillarp "Jag vill gå till eftervärlden som en stor älskarinna, inte som en djävla mannekäng ev. med pikanta specialiteter", brevet undertecknade hon Rut Hillarp, Poet och erotiskt geni. Det brevet skrev hon 1977 efter att ha brutit upp med sin älskare. Rut Hillarp var en av fyrtiotalets stora lyriker, men även resenär, översättare, hemsömmerska och sadomasochist. Vem var hon? Vad skrev hon?  Birgitta Holm har skrivit en bok om Rut Hillarp "Poet och erotiskt geni" på Atlantis förlag.